Forud for efterårets klimaforhandlinger stiller vi i Danske Byggecentre skarpt på byggeriets klimabelastning.

For at gøre emnet mere spiseligt har vi udgivet en podcast, der fokuserer på byggematerialers klimaaftryk og dokumentationen heraf.

I seriens fjerde afsnit interviewer vi Karoline Geneser, som er koncern kompetencechef i MOE. Karoline Geneser afkræfter myter og taler om byggematerialer i fremtidens byggeri.

Hun forudsiger, at mængden af CO2 i materialer falder og genbrugen stiger i takt med, at politikerne indfører flere bæredygtighedskrav og anbefalinger i byggeriet.

Hør fjerde afsnit og resten af serien på vores hjemmeside eller via linket her.

Byggematerialernes klimaaftryk er vigtigt, fordi Danmark har forpligtet sig på Paris-aftalens mål om at være klimaneutralt i 2050. Byggesektoren spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal komme i mål. Ifølge FNs miljøorganisation UNEP står byggeriet nemlig for 39 % af det globale udslip af drivhusgasser. 28 % stammer fra driften af alle bygninger, og 11 % kommer fra byggematerialerne.

Dog er energiforbruget i nybyggerier i dag så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor, for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund.

Her spiller byggematerialer en stadig stigende rolle i takt med, at vi i branchen bliver bedre og bedre til at bygge energieffektivt. Det er bredt anerkendt blandt fagfolk, byggeriets parter og politikere, at byggematerialer i fremtiden vil spille en større rolle, når vi i fremtiden planlægger og bygger bæredygtigt.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk