Øjebliksbilledet fra Brancheforeningen Danske Byggecentre er nu offentliggjort.

Udgifterne til byggematerialer fortsætter med at udgøre en stadig mindre del af byggeomkostningerne. Samtidig viser tallene for udviklingen i dansk økonomi generelt og i byggeriet i særdeleshed, at økonomien snarere lider af en mild forårsforkølelse end overophedning, som Morten Østergaard ellers har været alarmeret over i ugens løb.

Udgifterne til byggematerialer udgør stadig en mindre del af byggeomkostningerne
Materialer bliver stadig en mindre del af de samlede omkostninger ved at bygge. Således faldt materialernes andel af de samlede byggeomkostninger med 0,7% i 4. kvartal. Udgifterne til arbejdsløn steg tilsvarende med knap 3%.

– Umiddelbart er der ingen udsigter til overophedning i byggeriet. Ikke set fra vores side. Omsætningen er stadig ganske begrænset – og kun holdt oppe på grund af den ekstraordinære efterspørgsel fra Boligjobordningen i årets sidste kvartal. Der mangler med andre ord organisk vækst. Altså rigtig vækst. Den slags, der opstår, når hr. og fru. Jensen vælger at investere i ny bolig og/eller større boligforbedringer, fordi de har fået flere penge mellem hænderne, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Morten Østergaard har i denne uge været alarmeret over, at Boligjobordningen og fastfrysning af grundskylden kan føre til overophedning af dansk økonomi. Der er imidlertid ikke meget i tallene for dansk økonomi, der peger på, at der er en umiddelbar fare for overophedning. Tværtimod var væksten i BNP blot 0,4% og privatforbruget steg 0,8% i 4. kvartal.

Hvis man kigger på prognoserne fra de Økonomiske vismænd, er der heller ikke meget der tegner til økonomisk overophedning. For 2015 og 2016 anslår de, at udviklingen i BNP vil være på henholdsvis 1,5% og 2,6%.

Byggeriet er ikke i galop
Morten Østergaard har også notereret sig, at ledigheden i byggeriet er på niveau med de øvrige sektorer. Ledigheden er ganske vist faldet, siden krisen var værst, men det er ikke ensbetydende med, at niveauet er på et naturligt niveau. Ved indgangen til det nye årtusind var beskæftigelsen i byggeriet på omkring 170.000. Samtidig viser dagens tal også, at der i 4. kvartal var et ganske markant fald i boliginvesteringer på 1,7%.

– Det er skuffende, at Morten Østergaard forsøger at skræmme offentligheden til at tro, at økonomien er bare nogenlunde på vej til at nærme sig overophedning. Jeg synes tværtimod, at dagens tal viser, at vi blot er på vej til noget ,der ligner forsigtig optimisme i dansk økonomi. Langsigtet fokus på vækst må stadig være politikernes hovedprioritet, siger adm. direktør Palle Thomsen.