Der har i den seneste tid været skrevet om, at byggemarkederne skulle misinformere omkring farlige stoffer i de produkter, de sælger, herunder de hormonforstyrrende ftalater i en række plastprodukter.

Iflg. EU’s kemikalieforordning REACH skal leverandører og byggecentre oplyse, om deres solgte produkter indeholder særligt problematisk kemikalier, også kaldet SVHC kemikalier (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. EU’s Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer løbende listen med nye stoffer. I oktober 2016 var der 169 stoffer på kandidatlisten. Se ECHA listen her.

Sælger du som leverandør eller byggecenter en artikel, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal du informere dine kunder om det og om nødvendigt også vejlede om sikker brug. Det gælder uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU.

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler, f.eks. tøj, sko, elektronik, køkkengrej, cykler og cykellåse, lyskæder og diverse emballager.

Se eksempler på kandidatlistestoffer på Miljø- og Fødevareministerets hjemmeside, som du finder her.

Hvis du leverer til professionelle brugere:

  • Skal de have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering

Hvis en forbruger spørger, om der er kandidatlistestoffer i en artikel:

  • Skal du kunne svare forbrugeren inden 45 dage

Informationspligten gælder for hver enkelt del i en sammensat artikel. Det kan f.eks. være en cykel, hvor de enkelte dele i sig selv er artikler. Her har både forbrugere og professionelle brugere ret til at få oplyst, om der er kandidatlistestoffer i de enkelte dele, f.eks. i håndtaget.

Hvilke informationspligter gælder for kemiske blandinger?
Sælger du kemiske stoffer eller blandinger, skal du informere dine professionelle kunder om indhold af kandidatlistestoffer via sikkerhedsdatabladet ved levering.
REACH sikkerhedsdatabladet er et lovpligtigt dokument, der skal fremgå i BygggeBasen, så byggecentre og byggemarkeder let kan finde oplysningerne. Du finder det under katalogdata – tryk på REACH.

Informationsflow i hele leverandørkæden.
Både leverandører, indkøbere og forhandlere skal bidrage til et effektivt informationsflow gennem hele leverandørkæden fra producenten eller importøren af en artikel og hele vejen ud til slutbrugeren. Så derfor er det vigtigt at byggecentre har den information, de skal bruge for at overholde informationspligten. Opdager du som byggecenter at informationen mangler, så beder vi dig rykke den pågældende leverandør, så du og dine kollegaer kan overholde jeres informationspligt.

Leverandører:

  • Undersøg om informationspligten om kandidatlistestoffer gælder for dine varer. Nogle af stofferne på kandidatlisten anvendes i mange helt almindelige varer. De mest almindeligt anvendte blødgørere til plastprodukter er for eksempel på kandidatlisten.
  • Tjek om du har pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til ECHA. For importører og producenter af artikler er der en pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til ECHA, hvis den samlede mængde i alle artikler overstiger 1 ton pr. år. Det skal ske senest et halvt år efter, at et stof er optaget på kandidatlisten.
  • Hold dig opdateret om nye stoffer på kandidatlisten. Listen opdateres løbende med nye stoffer. Derfor er det vigtigt, at du holder dig opdateret om hvilke stoffer, der er på vej ind på listen, da informationspligten gælder fra den dag stoffet står på listen.

Som beskrevet ovenover skal du som leverandør lægge oplysningerne ind i ByggeBasen, hvor du som byggecenter og byggemarked kan finde informationen og videregive den til professionelle kunder og forbrugeren.