Danske Byggecentre afholder informationsmøde for medlemmer om EU-persondataforordningen, den 7. november kl. 9.00 – 12.30 i MESSE C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia, hvor der er inviteret fagkyndige fra rådgivnings- og revisionsfirmaet BDO, som vil holde et oplæg om persondataforordningen.

  • Hvilket arbejde der ligger foran os frem til 25. maj 2018
  • Hvordan kommer man bedst i gang, hvis man ikke allerede er i gang
  • Hvad skal man være opmærksom på i forhold til private kunder
  • Hvad skal man være opmærksom på i forhold til professionelle kunder
  • Og hvad skal man være opmærksom på i forhold til sine medarbejdere

Fra den 25. Maj 2018 bortfalder den danske persondatalov, og de nye regler i EU’s persondataforordning overtager. Enhver behandling af oplysninger om en identificeret person eller en person, der direkte eller indirekte er identificerbar, er omfattet af den nye forordning. Det er alle persondata, der er omfattet af den nye forordning, både personfølsomme oplysninger men også almindelige personoplysninger som navn og adresse. Både kundeoplysninger samt personlige oplysninger man har på egne medarbejdere er omfattet.

De nye regler er ikke meget anderledes end de nuværende, der er gældende i dansk ret, men der er stor forskel på straffene for overtrædelse. I EU-persondataforordningen kan man blive straffet med bøder på helt op til 20.000.000 euro eller 4 % af sin årlige globale omsætning, hvis man ikke efterlever reglerne. Derfor er det utrolig vigtigt for virksomheder at få kortlagt deres persondata og få sat sig ind i reglerne i forordningen.

Program

Kl. 9.00 – 9.30: Registrering
Danske Byggecentre byder på kaffe og te

Kl. 9.30 – 9.35: Velkomst
v/Palle Thomsen, Adm. direktør, Danske Byggecentre

Kl. 9.35 – 11.30: Oplæg fra BDO omkring EU-persondataforordningen
v/Steen Pedersen, senior manager, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Steen Pedersen præsenterer EU-persondataforordningen generelt, hvad man skal være opmærksom på overfor private kunder, professionelle kunder samt sine egne medarbejdere.

Kl. 11.30 – 11.55: Spørgsmål til BDO
v/Steen Pedersen, senior manager, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Mulighed for spørgsmål til EU-persondataforordningen.

Kl. 11.55: Afrunding
v/Palle Thomsen, Adm. direktør, Danske Byggecentre

Kl. 12.00 – 12.30: Frokost
Danske Byggecentre byder på en sandwich

Tilmelding
Det er gratis at deltage for medlemmer af Danske Byggecentre. Tilmelding sker til Martin Møllemand. Send en email til mkm@bdb.dk med navn, stilling, firma og email. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 31. oktober kl. 16.30.

Vi forbeholder os retten til et no show gebyr på 500,- kr. såfremt afbud kommer senere end torsdag den 2. november kl. 16.30.

For yderligere information:
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, mkm@bdb.dk