Brancheforeningen Danske Byggecentre har i år valgt at indgå et samarbejde med Miljøstyrelsen om styrelsens kampagne om affaldssortering på arbejdspladsen. Kampagnen skal informere danske virksomheder om vigtigheden af at sortere affald til genanvendelse og er en del af ressourcestrategien ”Danmark uden affald”, der sammen med ressourceplanen udgør grundlaget for affaldshåndtering i Danmark fra 2013 til 2018. Strategien blev introduceret i 2013 under den tidligere regering.

Målene for den danske servicesektor er, at virksomhederne skal sortere:

  • 60% af det organiske affald i 2018 mod 17% i 2011
  • 70% af papir, pap, glas, plast og metal i 2018 mod 53% i 2011

Der er mange fordele forbundet med at sortere virksomhedens affald:

  • Der kan være penge at tjene for virksomheden ved at sortere fx pap, plast og metal
  • Det gør en forskel for miljøet
  • Man kan tage den gode vane fra arbejdspladsen med hjem

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Jakob Orbesen hos Brancheforeningen Danske Byggecentre på 45 80 78 77.

Se mere her.