Efter en længere periode med byggeri er projektet med at forbedre området ved Maribo Domkirke og søbred nu færdigt.

Mange mennesker kommer dagligt forbi området ved Maribo Domkirke, hvor Maribos by, natur og kulturhistorie er samlet. Stedet har derfor et særligt potentiale til at kunne skabe liv og fungere som samlingspunkt, når blot kvaliteterne bliver fremhævet og sat i spil. Det er de nu blevet med projekt Maribo Domkirke og Søbred, der er støttet af Realdanias kampagne Stedet Tæller, Lolland Kommune og Museum Lolland-Falster.

Nye belægninger, et formidlingsrum, en ny træbrygge og rydning af buskadser har tilsammen været med til at styrke sammenhængen i området og at gøre stedet mere attraktivt for byens borgere og besøgende.

”Som mange andre i Maribo har jeg set frem til afslutningen på renoveringen og moderniseringen af det betydningsfulde område ved domkirken, og jeg er virkelig begejstret over, hvor godt det er blevet. Maribo har jo det hele: by, storslået natur og ikke mindst et spændende kulturmiljø. Projektet ved domkirken og søen har for alvor sat alle værdierne i spil til glæde for både os selv og byens gæster. Der er skabt bedre forbindelse mellem by og natur, og områdets historie står nu meget tydeligere frem for de besøgende. Tak til alle, som har medvirket til det flotte resultat. Jeg håber, at mange får lyst til at bruge det skønne område og vil være med til at passe godt på det,” siger borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen.

Projektet er blevet til i forlængelse af Maribo Byrumsprogram, hvor formålet har været at puste nyt liv i bykernen ved at knytte bykernen og den omkringliggende natur tættere sammen. I 2016 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om det bedste bud på at aktivere og formidle klostermiljøet i Maribo. Den vandt Kristine Jensens Tegnestue, og det er vinderforslaget, som nu er udført.

Projektet har haft et samlet budget på 7 millioner kroner. Heraf har Realdania støttet med 3,5 millioner, Lolland Kommune med 3 millioner og Museum Lolland-Falster med 0,5 millioner kr.

”Projektet ved Maribo Domkirke og søbred viser, hvordan man ved hjælp af enkle, arkitektoniske greb skaber nyt udsyn og skærper oplevelsen af stedets helt særlige kvaliteter. Det flotte resultat fremhæver det særlige potentiale, som stedet har, og er med til at gøre området endnu mere attraktivt for både byens borgere og de mange turister, der hvert år besøger domkirken,” siger Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania.

Projektet består af tre hovedelementer:

  • Træbryggen: Langs søbredden er betonkanterne brudt ned, og der er opsat en tre meter bred træbrygge i egetræ på stolper fra Anemonens anløbsbro til Huns Å. En konstruktion, der sikrer, at man kan gå tørskoet hele året. På træbryggen er der opsat siddemøbler.
  • Formidlingsrummet: Det gamle ishus er brudt ned og omdannet til et formidlingsrum, hvor der med tekster og tegninger bliver fortalt om byen, klosterruinen, domkirken og søen.
  • Nye belægninger med formidling: Buskadser er ryddet for at opnå bedre kontakt mellem områderne. Den eksisterende belægning omkring Maribo Domkirke ned mod søen er hævet og udvidet, og der er etableret grusstier ned til den nye træbrygge. For at vise, hvor stort det gamle kloster oprindeligt var, er der lagt spor af de endnu ikke udgravede bygningers konturer ned i belægningen og ud i græsplænen.

Se projektet for Maribo Domkirke og Søbred her.

 

Kilde: Realdania