Presseneddelelse

Et dårligt indeklima rammer særligt børn. Kemikalier, CO2, partikler og fugt i omgivelserne påvirker deres sundhed og trivsel, og derfor skal et nyt projekt undersøge, hvordan det står til med indeklimaet i en række børneinstitutioner. Projektet er finansieret af Realdania.

Skadelige kemikalier i legetøj, partikler fra madlavning og bål, forkerte temperaturer og fugt – det har alt sammen indflydelse på børns sundhed og trivsel. Derfor undersøger miljøorganisationen Det Økologiske Råd indeklimaet i række børneinstitutioner. Det sker i samarbejde med en lang række partnere, som hver især arbejder med forskellige vinkler på indeklima.

Realdania støtter projektet som led i foreningens indsats for at forbedre børns indeklima. Projektleder Lene Wiell Nordberg fra Realdania siger:

”I Realdania sætter vi i disse år fokus på nogle af de steder, hvor børn i særlig grad påvirkes af indeklimaet. Vi er allerede i fuldt gang med indsatser for skoler og børneværelser, og nu er turen kommet til dagsinstitutionerne. Vi har fokus på at stille viden, saglighed og faglighed til rådighed for beslutningstagere og samfund, og ser frem til Det Økologiske Råds undersøgelse, som vi forventer vil give os en masse ny og vigtig viden. Ikke mindst i forhold til, hvordan vi kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som daginstitutionerne givetvis står overfor.”

Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier hos Det Økologiske Råd, siger:

”Vi har tidligere vist, at børn udsættes for alt for høje niveauer af kemikalier, CO2 og partikler på deres børneværelser. Det skyldes bl.a. skadelige partikler fra madlavning og brændefyring, ligesom legetøj og elektronik kan frigive hormonforstyrrende stoffer. Denne indsigt i indeklimaet mangler for småbørnsinstitutioner, og den er overordentligt interessant, da børnene ofte er inde i mange timer.”

Holdet bag projektet skal granske indeklimaet i institutioner ved at måle på temperaturudsving, CO2-niveauer, fugt, kemikalier, partikler, radon, lyd og lys hvoraf de fleste er forhold, som bygningens indretning og udformning har stor indflydelse på.

”Ved at kigge på både bygningstype, bygningsindretning, tekniske installationer og bygningens anvendelse og holde det op mod vores målinger, vil vi undersøge, hvilke parametre der medvirker til et godt indeklima. Bygningers konstruktion skal i sig selv i højere grad bidrage til et godt indeklima, så de ansatte i institutionerne kan bruge al deres tid på børnene, frem for at skulle bekymre sig om udluftning og temperaturregulering,” siger Lone Mikkelsen.

Projektet ser nærmere på indeklimaet i forskellige bygningstyper og ved forskellige indretninger. Sigtet er at få et indblik, der kan danne basis for konkrete anbefalinger til, hvordan eksisterende bygninger til institutioner med fordel kan renoveres og fremtidige bygninger konstrueres, for at danne ramme om et sundt indeklima for små børn.