Glædeligt at SKAT har bøjet sig og nu igen accepterer, at arbejdsgivere skattefrit kan refundere medarbejdernes parkeringsudgifter, selvom der samtidig udbetales skattefrie kørepenge.

I begyndelsen af 2016 ændrede SKAT teksten i sin juridiske vejledning, sådan at det af denne fremgår, at arbejdsgivere ikke skattefrit kan refundere de parkeringsudgifter, som medarbejderne ofte må betale, når de tager på kundebesøg eller til møder ude i byen, hvis der også udbetales skattefrie kørepenge for den tur, som parkeringen er en del af. Fordi satsen for den skattefrie befordringsgodtgørelse også dækker parkeringsudgifter.

Den udmelding skabte megen ståhej, da den blev kendt, fordi der næppe findes en eneste arbejdsgiver, som ikke i tillid til den tidligere formulering har refunderet parkeringsudgifter samtidig med udbetaling af skattefrie kørepenge.

Den tidligere formulering var nemlig baseret på forarbejderne til reglerne om arbejdsgiverbetalt parkering ved jobbet. Det fremgår klart af disse, at også parkeringsudgifter ude i byen kan dækkes skattefrit samtidig med udbetaling af skattefrie kørepenge.

Nu har SKAT efter flere måneders overvejelse truffet den beslutning at lade forarbejderne til parkeringsbestemmelsen have forrang. Det fremgår af et udkast til et såkaldt styresignal. Beslutningen betyder, at formuleringen i den juridiske vejledning snart rulles tilbage til det, som der stod tidligere. At udbetaling af skattefrie kørepenge ikke udelukker refusion af faktiske parkeringsudgifter. Efter vores opfattelse er det en beslutning, som SKAT fortjener stor ros for.

Undtagelser
Den glædelige meddelelse fra SKAT er ikke uden torne. I styresignalet anføres, at ændringen ikke kommer til at gælde for selvstændige og for honorarmodtagere. De kan således ikke foretage fradrag for erhvervsmæssig kørsel med satserne for den skattefrie befordringsgodtgørelse og samtidig fratrække faktiske udgifter til parkering. Hvis der ønskes fradrag for parkeringsudgifter, skal udgifter til erhvervsmæssig kørsel fratrækkes med en andel af de faktiske udgifter hertil.

Fremtiden
Situationen er nu den, at parkeringsudgifter kan refunderes efter regning, uanset at de samme udgifter er indregnet i satsen for den skattefrie befordringsgodtgørelse. Altså en form for dobbeltgodtgørelse. Det kan på den baggrund næppe udelukkes, at Skatterådet med virkning fra 1. januar 2017 vil lade parkeringsudgifter udgå af grundlaget for den skattefrie befordringsgodtgørelse og nedsætte satsen med den andel – formentlig i størrelsesordenen 10 øre – som i de nuværende satser er indregnet til dækning af sådanne. Hvorvidt det sker, finder vi ud af til december, hvor de nye satser offentliggøres.

Kilde: SKAT