For nylig fik Videncentret et spørgsmål om, hvordan man laver en varmetabsrammeberegning ved en gennemgribende renovering af en villa. Det voldte spørgeren problemer at få beregningen til at holde.

Sagen er imidlertid, at man slet ikke skal lave en varmetabsrammeberegning ved renovering. En større renovering falder normalt ind under det, der i bygningsreglementet (BR18) kaldes “ombygning”, så længe anvendelsen af bygningen ikke ændrer formål. Dermed skal man i stedet for overholde U-værdierne i BR18 for “ombygninger og andre forandringer”. Dem finder man i BR18’s bilag 2 – Tabeller til kapitel 11, energiforbrug, tabel 3.

Varmetabsrammeberegning er alene en metode, man kan bruge for at overholde energikravene, når man laver en tilbygning.

Hvis du også er i tvivl om, hvornår dit projekt falder under tilbygning, ændret anvendelse, ombygning og andre forandringer, eller udskiftninger – så kan du få hjælp i Kvikguiden fra Videncentret om energikravene i BR18 her.

For enfamiliehuse kan du i Videncentrets BR18-værktøj her også finde svar på, hvad du skal gøre ved de forskellige bygningsdele. Se her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger