Naturstyrelsens vejledning fortæller, hvordan det kan gøres i praksis.

På baggrund af Miljøministeriets cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i staten, der trådte i kraft den 1. juli, sidste år, har Naturstyrelsen offentliggjort en vejledning, som har til formål at fortælle hvordan bæredygtigt træ i offentlige indkøb sikres i praksis.

Et cirkulære fra Miljøministeriet fastlægger regler for sikring af bæredytigt træ i staten. Det gælder ved køb af brug af træ og træprodukter til eksempelvis byggeri, møbler, papir mv. Læs cirkulæret her. (Retsinformation)

Kort om vejledningen
Naturstyrelsens vejledning kan anvendes af alle offentligt indkøbere og giver en række konkrete tekstforslag til udbudsmateriale og kontrakter. Disse er samlet i vejledningens kapitel 7 – ‘Den nemme vej til at komme hurtigt i gang’. Vejledningens primære formål er at gøre det lettere for offentlige indkøbere at sikre bæredygtigt træ i deres aftaler, herunder bygge- og anlægsarbejde, tjenesteydelser og vareindkøb.

Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af krav om bæredyttigt træ. Hvilket PEFC Danmark glæder sig over.

Både cirkulære og vejledning trådte i kraft den 1. juli 2014.

Videoer om bæredygtigt træ
Naturstyrelsen har udover vejledningen også udarbejdet to nye videoer, der har til formål at forklare, hvad bæredygtigt træ er, hvorfor der er fastlagte regler for sikring af bæredytigt træ i staten samt hvilke muligheder og hvordan man kan indarbejde krav om bæredygtigt træ i offentlige kontrakter.

Se begge videoer her:
Bæredygtigt træ. Hvorfor?

Bæredygtigt træ. Hvordan?

Mere information
Du kan læse hele vejledningen her.

Det er også muligt at finde cirkulæret og andre nyttige dokumenter på Naturstyrelsen hjemmeside ‘Sikring af bæredytigt træ i offentlige indkøb’. Gå direkte til hjemmesiden her.

Kilde: PEFC