Forud for efterårets klimaforhandlinger stiller vi i Danske Byggecentre skarpt på byggeriets klimabelastning.

For at gøre emnet mere spiseligt har vi udgivet en podcast, der fokuserer på byggematerialers klimaaftryk og dokumentationen heraf.

I seriens femte og sidste afsnit interviewes Palle Thomsen, adm. Direktør i Danske Byggecentre. Han fortæller om Bygdok.dk, den største danske byggevare database. Databasen bærer informationer fra producenter til byggecentre og hensigten er, at den skal gøre det nemmere at udveksle informationer mellem rådgivere, udførende og leverandører.

Bygdok.dk har i skrivende stund mere end 600.000 varer, CE-mærkning på 113375 varer, 27433 sikkerhedsdatablade og mere end 15.000 miljøvaredeklarationer. Databasen bruges i praksis, når byggeriets parter skal indsamle dokumentation på materialerne i et byggeri. Hør adm. Direktør Palle Thomsen forklare hvordan byggeriets parter kan bruge BygDok.dk og dens enorme mængde data i arbejdet på at dokumentere bæredygtigt byggeri. Femte afsnit og resten af serien kan findes på vores hjemmeside eller via linket her.

Byggematerialernes klimaaftryk er vigtigt, fordi Danmark har forpligtet sig på Paris-aftalens mål om at være klimaneutralt i 2050. Byggesektoren spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal komme i mål. Ifølge FNs miljøorganisation UNEP står byggeriet nemlig for 39 % af det globale udslip af drivhusgasser. 28 % stammer fra driften af alle bygninger, og 11 % kommer fra byggematerialerne.

Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor, for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund. Det er bredt anerkendt blandt fagfolk, byggeriets parter og politikere, at byggematerialer i fremtiden vil spille en større rolle, når vi i fremtiden planlægger og bygger bæredygtigt.

Med podcast serien har vi forsøgt at gøre opmærksom på problemet – men også på løsningen.

Vi håber i har fundet serien spændende. Tak fordi i lyttede med.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk