Debatindlæg

Byggebranchen skal øge brugen af dokumentation og certificeringer af materialer, hvis Danmark skal have en chance for at nå målet om 70 procents reduktion af CO2-udledning, skriver Palle Thomsen, adm. Direktør i Danske Byggecentre i dette debatindlæg.

Man kan i diverse debatindlæg finde kvalificerede bud på, hvordan de mange midler staten har frigjort for at holde hånden under byggebranchen i coronakrisen, bedst kan fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Hertil diskuteres, hvordan vi i byggebranchen bevæger os mod den grønne omstilling og en miljøvenlig byggebranche med en stærkt reduceret klimabelastning.

Her spiller byggematerialer en stadig stigende rolle i takt med, at vi i branchen bliver bedre og bedre til at bygge energieffektivt. Det er bredt anerkendt blandt fagfolk, byggeriets parter og politikere, at byggematerialer i fremtiden vil spille en større rolle, når vi i fremtiden planlægger og bygger bæredygtigt.

Vi kan ikke CO2-reducere uden at kende materialer
Særligt dokumentation på byggematerialers indhold og klimabelastning vil være af afgørende betydning, da man ikke kan reducere byggeriets CO2 med 70%, hvis man ikke kender til byggematerialernes indhold og klimabelastning.

Byggeriet vil i dag have dokumenteret, hvad valg af byggematerialer og byggeprocesser gør for byggeriets samlede påvirkning. Her er certificeringer en måde at dokumentere, at et byggeri opfylder kriterierne for bæredygtighed.

Det er altså helt essentielt for fremtidens grønne byggeri, at man ved, hvad man bygger med, og hvilke stoffer de pågældende materialer indeholder. Derfor vil tilgængeligheden af denne dokumentation være fundamental for fremtidens byggeri.

I Danske Byggecentre kender vores medlemmer til arbejdet forbundet med at skaffe den fornødne dokumentation på byggematerialer. Derfor udviklede vi databasen BygDok. BygDok er udviklet for at samle al denne dokumentation ét sted, så byggeriets parter nemt, hurtigt og billigt kan finde det.

Dokumentation af 146.000 byggematerialer
Databasen indeholder i skrivende stund dokumentation på mere end 112.000 byggematerialer med CE-mærkning, 27.000 med Sikkerhedsdatablade,17.000 med PEFC eller FSC mærkning og 15.000 med en EPD – Miljøvaredeklaration.

Databasen og den frie tilgængelighed til dokumentation på byggematerialer er vigtig, hvis vi skal skubbe yderligere til udviklingen og sætte øget fokus på dokumentation af byggematerialer. Kun derved kan vi fremrykke den bevægelse, der finder sted i byggeriet, nemlig den bæredygtige bevægelse, hvor byggeriets parter kræver dokumentation på byggematerialer.

Byggeriet skal gøre mere brug af de dokumentationer og certificeringer der findes. Da vi derved kan begynde en ny standard for certificeret bæredygtigt byggeri og presse producenterne af byggematerialer i retningen af endnu mindre klimabelastning og mere dokumentation.

Hvis ikke vi gør det, når vi ikke regeringens klimamål, og vi risikerer at blive udkonkurreret af udenlandske konkurrenter, hvor et langsigtet fokus på dokumentation på byggematerialer kan give dem en konkurrencemæssig fordel i fremtidens byggeprojekter.

Debatindlægget er bragt i Politiken Byrum d. 07-05-2020