I en ultrakort brochure fra Videncentret kan du læse nærmere om de tre forskellige kurser nævnt ovenfor. Derudover kan du finde ud af, hvad en VE-godkendelse er, hvad din virksomhed kan få ud af at blive VE-godkendt på varmepumper, og hvordan I opnår godkendelsen. Læs mere her.

En VE-godkendelse er en frivillig ordning for dig, som monterer og installerer små vedvarende energianlæg, herunder varmepumper. Det er Energistyrelsen, som er ansvarlig for ordningen. For at blive VE-godkendt er der nogle krav, virksomheden skal opfylde. Den skal bl.a. have en VE-uddannet medarbejder og et kvalitetsledelsessystem. Det er muligt for både montør- og installatørvirksomheder at opnå VE-godkendelse. Nu har du i 2018 mulighed for at komme på kurser til en fordelagtig pris, så din virksomhed hurtigt kan blive VE-godkendt.

 

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger