Retten i Odense har dømt en butiksejer for at markedsføre knive, der kan betragtes som enhåndsbetjente. For at undgå at I kommer i lignende situationer, sender vi hermed kort information om knivloven. Vi er  som sagt i dialog med Justitsministeriet og politiet angående problemstillingen og holder jer løbende opdateret med udviklingen og nye retningslinjer.

Indtil vi – og Justitsministeriet – har mere klare retningslinjer, anbefaler vi derfor, at I udelukkende markedsfører produkter, hvor I kan dokumentere, at produktet udelukkende er tohåndsbetjent. For produkter hvor der kan være tvivl om lovligheden, anbefaler vi, at I indtil videre tager dem ned fra hylderne, indtil der kommer nye retningslinjer fra myndighederne.

Foranlediget af en konkret henvendelse har vi undersøgt, hvorvidt dommen har betydning for salget af hobbyknive. Politiet siger i den forbindelse, at dommen ikke har betydning for salget af hobbyknive, og det er derfor stadig lovligt for jer at sælge disse.

Generelt om våbenloven
Det er som udgangspunkt forbudt for forretninger, at markedsføre blandt andet enhåndsbetjente foldeknive eller foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd.

Det kommer af Våbenlovens paragraf 4:
”På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.”

stk.2 betyder at:
Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:

 1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.

Umiddelbart betyder det, at eksempelvis multi-tools med et knivblad – uanset længde – kan være ulovlige at markedsføre, fordi de kan være såkaldt ” foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd”.

Det afgørende er således, om knivbladet kan åbnes med én hånd. Det vil sige, at det i høj grad afhænger af det enkelte produkt.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på 45 80 78 77