Importøren skal være meget opmærksom på overgangen fra CPD til CPR, idet CPR skærper forpligtelserne for importøren!

CPR beskriver meget præcist i artikel 13 hvilke opgaver og forpligtelser, der påhviler en importør. De vigtigste er listet her:

Importøren skal sikre sig:

  • At byggevaren er CE-mærket og der er udarbejdet en Ydeevnedeklaration (DoP)
  • At fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, der understøtter CE-mærkningen
  • At fabrikanten har en produktionskontrol og at den overvåges af et notificeret organ, hvis dette er krævet i henhold til den relevante standard
  • At importørens navn og adresse fremgår af ledsagende dokumenter
  • At byggevaren ledsages af brugsanvisning og sikkerhedsdatablad (REACH)
  • At informere markedsovervågningsmyndighederne, hvis importøren har mistanke om, at byggevaren ikke har de egenskaber, der deklareres.

Læs mere om andre aktøres forpligtigelser her.