CPR´s terminologi distributør dækker alle forhandlere, grossister og lignende, der køber og sælger byggevarer indenfor EU + EØS.

Der er tydelig forskel på opgaver og forpligtelser fra CPD til CPR, som du skal være opmærksom på.

CPR fastlægger præcist i artikel 14 hvilke opgaver og forpligtelser, en distributør/forhandler har.

Artikel 14 skriver bl.a. ”Distributører skal, når de gør en byggevare tilgængelig på markedet, handle med fornøden omhu”.

Reglerne for Distributøren er klart skærpet i forhold til CPD og de vigtigste er listet her:

Distributøren skal sikre sig:

  • At Byggevaren er CE-mærket, hvis det er krævet
  • At byggevaren er ledsaget af den nødvendige dokumentation (fabrikantens dokumenter såsom ydeevnedeklaration og brugsanvisning)
  • At oplysningerne er på et godkendt og letforståeligt sprog
  • At opbevaring og transport ikke skader byggevaren
  • At meddele fabrikant, importør og markedsovervågningsmyndigheder, hvis der er grund til at tro, at en byggevare ikke har de egenskaber, der deklareres.

Læs mere om andre aktøres forpligtigelser her.