Som vi tidligere har informeret om, skal alle kemiske blandinger, der bestilles efter 1. juni 2015, være mærket i henhold til kravene i CLP-forordningen herunder korrekt beskrivelse af produktet samt korrekt farepiktogram. Produkter med den nuværende mærkning må dog sælges indtil 1. juni 2017, såfremt de allerede er markedsført fra producentens side inden 1. juni 2015.

En producent må f.eks. godt have solgt et parti kemikalier til f.eks. et byggecenter før 1. juni 2015 og stadig have varerne stående på sit eget lager efter denne dato, for senere at overdrage dem fysisk til byggecenteret. Så længe det kan bevises, at ”ejerskabet” af produkterne blev overdraget før 1. juni 2015, kan den fysiske overdragelse godt ske efter denne dato. Produkterne må sælges af forhandleren frem til 1. juni 2017.

I bør derfor allerede nu begynde at sælge ud af produkter, der bærer den gamle mærkning, eller aftale med producenten, at de tilsender nye labels og produktinformation.

Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at besøge www.dbclp.dk, hvor vi har samlet al information om CLP-forordningen, vigtige datoer, hvordan I skal forholde samt links til yderligere viden og hjælp.

Derudover, hvis I har nogle spørgsmål, er I som altid meget velkomne til at kontakte os.