Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til ændret bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) samt udkast til ændret bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen) i høring. Eventuelle bemærkninger skal sendes til styrelsen senest den 8. november 2017.

På baggrund af de indhentede erfaringer fra blandt andet dronebranchen siden bydronebekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2016 – herunder med hensyn til den praktiske flyveerfaring, vigepligtsreglerne, flyvning med beredskabsdroner samt overflyvning af luftfartshindringer – vurderer styrelsen, at der er behov for at foretage visse ændringer og tilpasninger af bydronebekendtgørelsen, jf. nedenfor.

Endvidere er der foretaget visse ændringer og tilpasninger af landdronebekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. juli 2017, blandt andet som følge af indførelse af bestemmelser om godkendelse af modelflyvepladser samt bestemmelser om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet, jf. nedenfor.

I bydronebekendtgørelsen foretages bl.a. følgende ændringer:

  • Kravet om praktisk flyveerfaring ændres fra 3 timer til 5 timer, ligesom alle dronekategorier fremover vil være omfattet af kravet
  • Der indsættes en ny bestemmelse, som gør det muligt at fravige visse af vigepligtsreglerne
  • Bestemmelsen om overflyvning af luftfartshindringer bliver ændret, så det fremover vil være muligt at overflyve visse luftfartshindringer, der overstiger 120 meter, med højst 25 meter
  • Der indsættes en ny bestemmelse om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet

I landdronebekendtgørelsen foretages bl.a. følgende ændringer:

  • Der indsættes en ny bestemmelse om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet
  • Der indsættes en ny bestemmelse om godkendelse af modelflyvepladser med tilhørende luftrum

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018 og erstatter gældende bekendtgørelse nr. 1119 af 22. august 2016 om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 788 af 14. juni 2017 om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen).

Eventuelle bemærkninger til udkastene sendes til styrelsen senest den 8. november 2017.

Læs høringen her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen