Styrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse i høring, som udmønter den del af Grøn Boligaftale, der skal styrke udbuddet af almene boliger på småøerne og i de 4 ø-kommuner (Fanø Kommune, Læsø Kommune, Samsø Kommune og Ærø Kommune.).

Den nye bekendtgørelse indeholder følgende bestemmelser:

  • Engangstilskud til etablering af almene boliger

Der kan i perioden fra 2021 til 2026 ydes engangstilskud til etablering af almene boliger beliggende på småøerne og i de fire ø-kommuner. Tilskuddet ydes til nedbringelse af anskaffelsessummen for alment byggeri og udgør 404.000 kr. (2020-prisniveau) pr. bolig.

  • Tilskud til nedsættelse af huslejen

Der kan i perioden fra 2021 til 2026 ydes tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger beliggende på småøerne. Tilskuddet udgør årligt 20.020 kr. pr. bolig (2020-prisniveau).

  • Overskridelse af maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen

Kommunalbestyrelsen kan i perioden fra 2021 til 2026 godkende overskridelse af maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen for alment byggeri på småøerne.

Der er frist for høringssvar den 8. december 2020.

Se høringen på Høringsportalen.dk her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen