Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2018 (BR18) i høring med høringsfrist den 4. maj 2018.

Ændringen i BR18 indebærer, at der bliver indført en frist for stikprøvekontrol i byggesager, så stikprøvekontrollen skal være gennemført senest tre måneder fra meddelelse om ibrugtagning.

Endvidere sker der ændringer i bygningsklasse 2020, og endelig præciseres en række bestemmelser i bygningsreglementet vedrørende bl.a. brand- og energikrav.

Udkastet til bekendtgørelsen kan læses på Høringsportalen.dk.

Høringsfristen er den 4. maj 2018.

Bygningsreglementet.dk

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen