Den 31. maj er sidste frist for registrering af præregistrerede stoffer, der importeres eller produceres i mængder på 1 ton eller mere pr år. Hvis din virksomhed i løbet af registreringsprocessen løber ind i særlige problemer, så kan der være hjælp at hente fra Kemikalieagenturet i den sidste tid op mod fristens udløb.

Kemikalieagenturets ”Directors Contact Group, DCG” har identificeret nogle helt specielle situationer, hvor man anbefaler at Agenturet yder særlig hjælp til 2018-registranter.

Det drejer sig bl.a. om importører, der har problemer med at identificere stoffer i en blanding, eller hjælp i tilfælde af virksomhedsoverdragelse op mod fristen, visse særlige problemer med Lead Registranten eller situationer hvor en Downstream Bruger må overtage registreringsforpligtelsen i sidste øjeblik.

Herudover har DCG identificeret en række situationer, hvor de anbefaler at registranterne er opmærksomme på mulighederne for at reducere omkostningerne ved registreringen, mulighed for betaling i rater og for at få hjælp til afklaring omkring deling af omkostninger.

Du kan læse mere på ECHA’s hjemmeside om de situationer, som DCG har udpeget, og betingelserne for at Agenturet vil yde særlig hjælp her.

 

Kilde: Miljøstyrelsen