Pressemeddelelse

På BYGGERI ’14 uddeler Danske Byggecentre byggeriets tre klimapriser. Nomineringskomiteen har udpeget 21 nominerede til Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris. Priserne går til de udstillere, som kan dokumentere energieffektivitet og CO2-reduktion i fremstillingen eller anvendelsen af deres byggematerialer.

Når Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer BYGGERI ’14 afholdes den 25.–28. februar 2014 i MESSE C i Fredericia, vil tre virksomheder blive belønnet for deres særlige indsats på klimaområdet. Der er i alt 21 nominerede virksomheder til Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris.

– Klima, energi og miljø er stadig meget aktuelle emner i byggeriet. Derfor ønsker vi fortsat at fremme udviklingen af bæredygtige byggevarer og sætte fokus på virksomheder, der har iværksat en klima-, energi- og/eller miljøstrategi. Det gør vi bl.a. ved at uddele Byggeriets Klimapris, Energipris og Miljøpris, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Danske Byggecentre, som arrangerer BYGGERI ’14.

I kategorien Klimaprisen er fem virksomheder nomineret for deres indsats på klimaområdet. I denne kategori finder man bl.a. miljøsten, der sikrer hurtig afvanding af befæstede arealer, et vejbelægningsprodukt, der nedbryder den farlige NOx fra bilernes udstødning og et nyudviklet facadekoncept til udvendig isolering.

Kendetegnede for de fem nominerede produkter i kategorien Energiprisen er bl.a. tæthedsløsninger og byggesystemer i lavenergiklasse 1, som bidrager til et lavere energiforbrug, hvilket er et vigtigt parameter i fremtidens byggeri.

miljøkategorien er det især løsninger og strategier, som fremmer et bedre arbejdsmiljø, der er nominerede. Eksempelvis et vandforstøvningssystem, som reducerer skærestøv, en kombineret sele- og nedfiringsrygsæk, som betyder, at man kan redde sig selv, hvis uheldet er ude, eller et skinnesystem, der betyder færre dårlige arbejdsstillinger og en forøgelse af sikkerheden.

Grønne initiativer er lyspunkter i en presset branche
De virksomheder, som tidligere har modtaget en af klimapriserne, har oplevet anerkendelsen som en stor gevinst i deres arbejde, ligesom bygherrer i stigende grad efterspørger bæredygtige materialer og grønne løsninger i byggeriet.

– Byggeriet kan levere løsninger på centrale samfundsudfordringer som reduktion af energiforbruget og tilpasning til klimaforandringer. Samtidig er klima- og energiforbedringer i byggeriet med til at skabe vækst. Derfor glæder vi os til at belønne de tre virksomheder, som har gjort en særlig indsats på dette område, siger Lars Storr-Hansen, komitémedlem og adm. direktør for Dansk Byggeri.

Nomineringen til de tre priser er muligt for alle de produkter, som udstilles på BYGGERI ’14, men virksomhederne kan også søge om priserne ved at redegøre for iværksatte strategier inden for klima, energi og miljø samt arbejdsmiljø.

Sådan udvælges de nominerede
De 21 nominerede virksomheder er udvalgt af en nomineringskomité, som består af samtlige af byggeriets parter, herunder: repræsentanter fra Klima- og Energiministeriet, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Bygherreforeningen, Akademisk Arkitektforening, Danske Arkitektvirksomheder, Konstruktørforeningen, F.R.I, Dansk Indeklima Mærkning, PEFC, Statens Byggeforskningsinstitut – SBI, DI Byg samt Danske Byggecentre.

– I år har vi modtaget interessante indstillinger fra både store og små virksomheder, hvilket vidner om, at mange gør en ihærdig indsats for at tænke miljø og bæredygtighed ind i deres vækststrategi. Ved at uddele disse priser belønner byggeriet virksomhederne for denne ekstra indsats, siger Christian Lerche, komitémedlem og direktør hos Danske Arkitektvirksomheder.

Om Byggeriets Klimapriser
Byggeriets Klimapris: Gives for dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved anvendelse eller fremstilling af produktet/løsningen, eller til en udstillervirksomhed, der yder en dokumenteret klimaindsats eller har iværksat en decideret klimastrategi.

IBF Betonvarer, DLH Danmark A/S, Komproment ApS, Betongruppen RBR A/S og SurfaProducts Denmark ApS er alle nominerede til Byggeriets Klimapris.

Byggeriets Energipris: Gives til en udstiller, der har iværksat en effektiv energistrategi, alternativt til en producent, der har udviklet dokumenteret energibesparende bygningsdele og komponenter til byggeriet eller benytter alternativ/vedvarende energi i fremstillingen og/eller anvendelsen af komponenterne.

3M A/S, Eric Storm A/S, Sundolitt, Vahle A/S og WOOD STEP A/S er alle nominerede til Byggeriets Energipris.

Byggeriets Miljøpris: Gives til en udstiller, der har iværksat en miljøstrategi og/eller en arbejdsmiljøstrategi. Alternativt gives prisen for dokumenteret bæredygtige produkter/løsninger, der reducerer miljøbelastningen eller bidrager til bedre indeklima eller bedre arbejdsmiljø.

Construx Danmark ApS, Icopal Danmark a/s, KASTRUP A/S, Knauf A/S, Saint-Gobain Gyproc A/S, Saint-Gobain Isover A/S, Schlüter-Systems KG, DEWALT, DLH Danmark A/S, JELD-WEN A/S og Troldtekt A/S er alle nominerede til Byggeriets Miljøpris.

Læs mere om Byggeriets Klimapriser her

Om BYGGERI ’14
BYGGERI ’14 er Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer. Messen arrangeres af Brancheforeningen Danske Byggecentre, der tæller forhandlere af byggematerialer til hovedparten af de danske bolig- og erhvervsbyggerier. Fagmessen afholdes hvert andet år og bliver i 2014 afviklet for 16. gang i dagene 25. til 28. februar i MESSE C i Fredericia. Messen er åben alle dage kl. 10.00-17.00. Fagfolk har fri adgang mod registrering (private har ikke adgang). Læs mere på messens hjemmeside: www.byggerimessen.dk

Kontaktinformation:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@danskebyggecentre.dk