EU’s 2030-energi og klimapakke skal være ambitiøs og sende et stærkt signal om, at EU vil have global klimaaftale i 2015. Den 6. oktober indledte klima-, energi- og bygningsministeren slutspurten i forhandlingerne om 2030-målene.

– Danmark vil lægge et stort pres på resten af EU, siger Rasmus Helveg Petersen.

Der skal skæres 40 % af CO2-udledningen, vedvarende energi skal udbygges med 30 % og energieffektiviteten skal styrkes markant. Og så skal målene være bindende og ikke vejledende.

Sådan lyder de danske krav i slutspurten til forhandlinger om EU’s 2030-mål for klima- og energiområdet.

– Handlingens time er kommet, og EU skal vise globalt lederskab. Danmark vil lægge et stort pres på EU for en ambitiøs energi- og klimapolitik. Vi skal med EU-målene vise resten af verden, at vi tror på en global klimaaftale i 2015, og det gør vi bedst med stærkt fælles udspil, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

Ud over at bidrage til at bremse klimaforandringerne vil en ambitiøs EU-aftale styrke energiforsyningssikkerheden markant og mindske EU-landenes afhængighed af importerede fossile brændsler – f.eks. fra Rusland. Og så vil danske virksomheder, der i forvejen er blandt de mest energieffektive i verden, kunne øge deres eksport af energiteknologi som f.eks. energieffektive varmepumper, isoleringsmaterialer og vindmøller.

En eksport, der sidste år satte ny rekord på i alt 67,6 mia. kroner.

Danmark går samtidig til forhandlingerne med et ønske om, at 2030-målene ikke bliver unødigt dyre for de enkelte medlemslande eller EU samlet set.

– Som et af EU’s rigeste lande står Danmark parat til at yde sit bidrag til at mindske EU’s udledning af drivhusgasser. Vi arbejder for, at EU og medlemslandene får mulighed for at målrette klimaindsatsen derhen, hvor man får mest CO2-reduktion for pengene, siger Rasmus Helveg Petersen.

Kilde: Klima-, energi- og bygningsministeriet, www.kebmin.dk