Kære medlemmer,

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer i Danmark. Reglerne på området findes i en EU-forordning om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som gælder fra 1. februar 2021. En række kemikalier kan bruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer. Derfor er der regler for, hvem der må købe kemikalierne og hvad forhandlere skal være opmærksomme på.

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer er fx svovlsyre, salpetersyre, acetone, brintoverilte, metalpulvere og nitratsalte. Når stofferne er over en vis koncentration, er der begrænsninger for salget, og køb skal registreres. Privatpersoner skal have licens hos politiet, mens det for erhvervsdrivende og professionelle brugere skal dokumenteres, hvad der er købt, hvem der har købt det og hvad stoffet skal bruges til.

Forhandlere har pligt til at sørge for, at ansatte kender reglerne for udgangsstoffer og hvilke produkter i deres sortiment, der er omfattet af reglerne. Ligeledes er det et krav, at det rapporteres til politiet, hvis der er mistænkelige salg eller hvis stoffer forsvinder.

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at reglerne for udgangsstoffer til eksplosivstoffer overholdes. Der er fælles EU-regler på området, og der kan findes mere information på https://www.sik.dk/erhverv/produkter/udgangsstoffer-eksplosivstoffer/kontrol-udgangsstoffer-eksplosivstoffer. På siden findes der også materiale, der kan downloades som information til ansatte.