Markedskontrol på vej af CE-mærkning af byggevarer…

… De fleste byggevarer skal CE-mærkes i henhold til EU’s byggevareforordning. CE-mærket skal ledsages af en ydeevnedeklaration (DoP), brugs- og monteringsvejledning samt et REACH-sikkerhedsdatablad, hvis det kræves. REACH er EU-forordningen om kemikalier. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil nu kontrollere hvordan det går med at overholde reglerne blandt virksomheder der handler med byggevarer. Styrelsen har skrevet en vejledning i CE-mærkning af byggevarer, som hedder Kend din byggevare. Den kan hentes her.

På forsiden af ByggeBasen findes en vejledning i CE-mærkning og lovpligtige dokumenter. Der arbejdes løbende på at sikre, at leverandørerne har lagt ydeevnedeklarationer og andre lovpligtige dokumenter ind i ByggeBasen, så de er tilgængelige for byggecentrene.