Den 1. juli trådte de nye regler for godskørsel med varebiler i kraft. Det betyder, at vognmandsvirksomheder der kører godskørsel for fremmed regning med varebiler skal opfylde en række krav for at få en varebilstilladelse. Har du ansøgt om en varebilstilladelse skal du være opmærksom på at have indsendt den relevante dokumentation.

Der gælder en række krav for, at vognmandsvirksomheden kan få én eller flere varebilstilladelser. Blandt andet må virksomheden eller virksomhedens transportleder ikke have gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr. Virksomheden skal derudover kunne dokumentere en egenkapital på 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for øvrige tilladelser.

Hvis alt relevant dokumentation er indsendt med ansøgningen, er den forventede sagsbehandlingstid lige nu 10-12 uger.

Færdselsstyrelsen har modtaget mange ansøgninger, hvor den relevante dokumentation ikke er medsendt. Har du ikke indsendt den relevante dokumentation, vil du få besked i din e-boks. Ansøgninger der mangler dokumentation kan risikere en forlænget sagsbehandlingstid. Ansøgere der ikke indsender den relevante dokumentation vil få afslag på ansøgningen.

Har du allerede søgt om en varebilstilladelse, kan du gøre følgende for at lette sagsbehandlingstiden:

1. Betal eller afdrag på din gæld
Hvis virksomheden eller transportlederen har gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr., kan du betale din gæld, så den kommer under 50.000 kr. Du kan også lave en afdragsordning vedrørende din gæld. Det er en forudsætning, at hele gælden som udgangspunkt er betalt inden for ét år.

2. Indsend dokumentation for egenkapital
Hvis du ikke har gæld til det offentlige, kan du indsende dokumentation for egenkapital.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan det udløse en bøde
Hvis de nye krav til varebilskørsel ikke overholdes, kan det udløse bøder:

  • Kører du godskørsel for fremmed regning uden varebilstilladelse, kan politiet udløse en bøde på 35.000 kr.
  • Kører du godskørsel for fremmed regning i en varebil, der er registreret til firmakørsel, kan politiet udløse en bøde på 35.000 kr.
  • Kører du firmakørsel, men din varebil ikke er registreret til firmakørsel ved Motorstyrelsen, kan det udløse en bøde på 5.000 kr.

Kilde: Færdselsstyrelsen