Danske producenter af energieffektive løsninger får nu en regnemodel, som vil hjælpe dem, når de skal afsætte deres varer i udlandet.

Hvis et land, en region eller en storby skal i gang med en bæredygtig udvikling af energiforsyningen, hvad skal de så vælge? Et nyt kraftværk? En ny vindmøllefarm? Solceller? Eller skal de gå helt andre veje og satse på energieffektive løsninger som termostater, lavenergivinduer, bedre isolering eller vandpumper?

Resultatet af disse overvejelser kan være guld værd for danske virksomheder som Danfoss, Velux, Rockwool og Grundfos. Virksomheder, der har udviklet energieffektive løsninger og opnået internationale førerpositioner på hvert sit felt.

Disse virksomheder vil nu stå styrket i konkurrencen om at afsætte deres varer, når Energistyrelsen lancerer en ny og forbedret udgave af sin såkaldte LCoE Calculator. Det er en regnemodel, som både kan benyttes af eksportvirksomhederne og de udenlandske myndigheder, hvor man kan sammenholde omkostningerne ved at nedbringe energiforbruget med de tilsvarende omkostninger ved at udvide energiforsyningen.

Det er vigtigt, at danske eksportvirksomheder af energieffektive løsninger får de bedst mulige redskaber, når de skal sælge energieffektive teknologiske varer i udlandet. Det kan være vanskeligt for en udenlandsk kunde at vurdere, om man skal satse mest på energieffektivisering eller mere vedvarende energi, når man skal realisere en grøn omstilling. Her er regnemodellen et stærkt redskab, fortæller energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Om modellen

  • Modellen har til formål at kunne opdatere Danmarks energi- og klimasamarbejdslande om effekterne af de hastigt faldende teknologipriser på en række vedvarende energikilder som f.eks. sol og vind.
  • Det nye modul muliggør de samme beregninger på energieffektivitetsteknologier. Prisen på ny kapacitet vil dermed kunne sammenlignes med prisen på at spare på energien via energibesparende foranstaltninger som f.eks. mere effektive motorer eller bedre isolering.
  • Modellen er en del af det internationale energi- og klimasamarbejde og de aktiviteter, der fra dansk side har til formål at understøtte en klimamæssigt mere bæredygtig udvikling i en række af verdens vækstlande og samtidig medvirke til at fremme danske, teknologiske løsninger.

Læs mere på ministeriets hjemmeside

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet