I en ny online varmepumpeguide på ByggeriOgEnergi.dk besvares de væsentligste spørgsmål hele vejen igennem en bygningsejers beslutningsproces omkring varmepumpe – fra før der er truffet beslutning om valg af varmepumpe over dimensionering til udførelse og idriftsættelse.

Guiden dækker både jordvarme, luft-luft og luft-vand og er for varmepumpeinstallatører og andre, der vejleder og rådgiver bygningsejere om varmepumper.

Link til guiden her.

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger