Videncentret har opdateret sin indeklimaguide, der hjælper med at screene indeklimaet i kontorbygninger med fokus på belysning og ventilation. Guiden kan anvendes til at planlægge og foretage en vurdering af indeklimaet.

Download guiden her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger