Den nye reform af erhvervsuddannelserne, der blev gennemført i 2015, stiller en række krav til skolernes fysiske rammer, og mange erhvervsskoler er derfor i gang med flere organisatoriske og rumlige tilpasninger. Nu udgiver Signal Arkitekter og Realdania en ny guide med gode råd om fremtidens læringsrum, der kan hjælpe skolerne.

Mange erhvervsskoler, særligt dem i ældre byggeri, har brug for at tænke nyt for at kunne imødekomme ambitionerne i erhvervsskolereformen. Det handler bl.a. om, at skolerne i højere grad end tidligere skal kunne fungere som et socialt samlingssted også uden for almindelig skoletid, ligesom der stilles krav om mere fysisk aktivitet og lægges op til større undervisningsdifferentiering. Alt sammen noget, der kræver, at mange skoler bliver nødt til at udvikle og tilpasse deres lokaler og udearealer.

Guiden præsenterer konkrete ideer til måder at nyindrette skolerne på, og den giver også inspiration til, hvordan man kan skabe den ønskede forandring med få og effektive ombygninger. Derudover giver guiden inspiration til nybyggeri, samt til hvordan reformens mål kan blive så lette som muligt at arbejde med for erhvervsskolernes undervisere. Guiden er gratis og kan downloades på hjemmesiden www.modelprogram.dk.

Chefkonsulent Morten Fisker fra SIGNAL Arkitekter siger:

– Fra vores mange møder og workshops med skoleledere, lærere og elever ved vi, at mange ser reformen som en positiv mulighed for at gøre skolerne mere åbne også uden for normal skoletid. Der er for eksempel et bredt ønske om, at eleverne også skal have adgang til specialiserede værkstedsfaciliteter, når undervisningsdagen er forbi. Det er en af de udfordringer, som guiden giver inspiration til at løse.

Guiden er støttet af Realdania, og projektleder Lene Wiell Nordberg fra Realdania glæder sig til at følge med i de konkrete løsninger – samt til at høre om skolernes erfaringer med at bruge guiden:

– Vi håber guiden vil blive brugt flittigt på skolerne rundt om i landet. Vi har i Realdania gennem flere år været optaget af at levere inspiration til den løbende fornyelse af danske velfærdsinstitutioners fysiske rammer. Guiden “Erhvervsskolernes designudfordringer” ligger således i forlængelse af de modelprogrammer, vi tidligere har gennemført omkring skoler, plejecentre, daginstitutioner og biblioteker, forklarer Lene Wiell Nordberg.

Kilde: Realdania