For første gang nogensinde bliver to landes elnet bundet sammen gennem havvindmølleparker, når danske Kriegers Flak og tyske Baltic 1 og 2 i Østersøen bliver forbundet. Forbindelsen sikrer dermed et endnu bedre fundament for vindenergi i hele regionen.

Den nye forbindelse, Kriegers Flak Combined Grid Solution, markerer et teknologisk nybrud inden for grøn energi, som vil binde elnettet i Østdanmark og Nordtyskland tættere sammen, når forbindelsen bliver taget i brug i dag.

Med forbindelsen bliver det for første gang muligt både at sende grøn strøm direkte fra vindmølleparkerne ud til forbrugerne og samtidig udveksle strøm mellem Danmark og Tyskland. Dermed kommer vindenergi til at spille en endnu mere central rolle i regionen.

”Den fælles forbindelse gennem havvindmølleparker mellem Danmark og Tyskland markerer en milepæl i den grønne omstilling. Når vi forbinder havvindmølleparker og igennem dem udveksler strøm med hinanden, er vi med til at binde Europa sammen på en ny, grøn måde. Samtidig kan den nye teknologi bidrage med vigtige erfaringer til de kommende danske energiøer, som skal levere grøn strøm i Nordsøen og ved Bornholm,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Det er danske Energinet og tyske 50Hertz, som står for den nye forbindelse, der blandt andet består af et undersøisk kabel på 400 MW – en kapacitet der svarer til at forsyne 400.000 husstande.

På vindstille tidspunkter bliver den overskydende kapacitet stillet til rådighed for markedet. Her sikrer helt ny teknologi og transformere, at spændingsforskellene mellem tysk og dansk el bliver udlignet.

Et nyt avanceret overvågningssystem sikrer desuden, at kapaciteten i kablet mellem Danmark og Tyskland hele tiden er optimalt udnyttet. Det er med til at sænke prisen på strømmen og sikre stabil forsyning.

Fakta:

  • Kriegers Flak Combined Grid Solution bliver officielt indviet, tirsdag d. 20 oktober 2020, hvor klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen holder en tale. Store dele af arrangementet foregår grundet corona virtuelt.
  • Danske Energinet og tyske 50Hertz står bag den nye Kriegers Flak Combined Grid Solution, som for første gang binder to nationers elnet sammen via hav-vindmølleparker.
  • Med Kriegers Flak Combined Grid Solution bliver det sjællandske elnet og el-nettet Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland koblet sammen med en elforbindelse på 400 MW.
  • Baltic 1 og 2 har en samlet kapacitet på 336 MW, mens Kriegers Flak forventes at få en kapacitet på 600 MW, når parken efter planen står færdig i 2021.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet