En af de største udfordringer, økonomierne står med i dag, er at få bæredygtighed og økonomisk vækst til at gå hånd i hånd. Dette kræver, at der sigtes mod en energi- og ressourceeffektiv økonomi, hvor økonomisk vækst ikke automatisk medfører øget miljøbelastning. Derfor skal det være lettere at være grøn virksomhed.

Green21 er en digital værktøjskasse, der giver virksomhederne et redskab til på en nem og overskuelig måde at fremme deres frivillige miljøindsats til gavn for virksomhedens drift, produktudvikling eller kommunikation med omverdenen.

10 værktøjer er udvalgt til at indgå i værktøjskassen. Hovedidéen med værktøjerne er, at de skal være nemme at bruge, relevante og kunne tilpasses den enkelte virksomheds behov. Med få ressourcer kan værktøjerne dermed give virksomhederne et hurtigt overblik over, hvordan de kan fremme deres frivillige miljøarbejde og redskaber til at komme i gang.

Se mere her.