Brancheforeningen Danske Byggecentre hilser regeringens 100 vækstinitiativer meget velkomne – i særdeleshed det store fokus på balanceret vækst. Liberaliseringen af planloven og midlerne til bredbånd i yderområderne er ligeledes stærke initiativer.

Kriseårene gjorde ondt på alle landets byggecentre i takt med, at hussalgene, renoveringsopgaverne og det generelle forbrug faldt. Og selvom Danmark som helhed ser ud til at være ovre den værste del, hænger mange af yderområderne stadig i et krisedyng, som også de mere end 320 byggecentre uden for de største byer mærker konsekvenserne af. Derfor er det ifølge Danske Byggecentre meget vigtigt, at regeringen fokuserer på en geografisk bæredygtig vækst, således at man ikke fortsat lader yderområderne halse efter væksttoget.

– Det er af og til meget svært, at diskutere byggeri, huspriser og vækst med politikerne. En forretningsdrivende i Sønderborg kan ikke nødvendigvis få øje på flaskehalse, overophedede boligpriser og behov for vækstbremser. Når han ser på sin omsætning, har den ikke ændret sig markant siden krisen satte ind, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Brancheforeningen Byggecentre.

Fremsynet at give udviklingsfrihed til kommunerne
I erkendelse af at kommunerne er i indbyrdes konkurrence med hinanden om at tiltrække virksomheder og ressourcestærke indbyggere, er det et klogt træk af regeringen, at give kommunerne mere frihed til at udnytte deres geografiske fordele. Også med hensyn til at sikre en ensartet udbredelse af digital infrastruktur – som visse steder i landet er umuliggjort på grund af ekstraordinære store anlægsudgifter.

– Vi er helt klar over, at det ikke er statens opgave at forsørge yderkommunerne. På den anden side må staten heller ikke modvirke kommunernes forsøg på at konkurrere om virksomheder og vækst, og vi mener egentlig, at planloven i dag udgør en sådan hæmsko. Så vi ser meget positivt på, at kommunerne i højere grad får selvstyre, ligesom det er meget positivt, at regeringen anerkender, at de store anlægsudgifter til udbredelse af internet kræver statslig støtte. I et moderne samfund er det nemlig en grundlæggende nødvendighed for at bo et sted, siger Palle Thomsen.

 Yderligere information
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk