Alle byggevarer der er sundhedsmæssigt godkendt til drikkevand skal fra 1. april 2014 være mærket med det nye dråbemærke.

VA-godkendelsesordningen for de sundhedsmæssige egenskaber blev den 1. april 2013 erstattet med Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med DrikkeVand (GDV). Da godkendelsesordningen har skiftet navn betyder det, at betegnelsen ”VA-godkendelse” og ”VA-mærkning” ikke længere skal anvendes på byggevarer, der er godkendt for de sundhedsmæssige egenskaber.

Den nye godkendelsesordning (GDV) indeholder en ny mærkning for byggevarer godkendt i henhold til ordningen, dråbemærket, og det vil være den mærkning, som producenter, importører m.fl. skal anvende i forbindelse med salg og markedsføring af byggevarerne. Alle byggevarer i kontakt med drikkevand, hvor der søges om en godkendelse efter den 1. april 2013, skal opfylde det nye kravgrundlag. Byggevarer, der fremover er omfattet af godkendelsesordningen (GDV), skal således mærkes med det nye ”godkendt til drikkevand”-mærke.

Byggevarer, der inden GDV-ordningens ikrafttrædelse 1. april 2013 har opnået en VA-godkendelse for de sundhedsmæssige egenskaber, skal inden 1. april 2014 ommærkes og have dråbemærket.

Disse byggevarer bibeholder VA-godkendelsesnummeret i VA-godkendelsesperioden, så der stadig er sporbarhed. Byggevarer, der har opnået en VA-godkendelse inden den 1. april 2013, skal frem til den for byggevaren fastsatte VA-godkendelsesperiodes ophør, leve op til de krav, der er gældende for VA-godkendelsesordningen.

For de byggevarer, der har en VA-godkendelse for både de sundhedsmæssige egenskaber og de fysisk/mekaniske egenskaber, bibeholdes VA-mærket, men hvor dråbe-mærket også fremgår. VA-nummeret vil også i dette tilfælde fortsat stå på byggevaren.

For vandhaner der har en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse, kan man søge dem frem på hjemmesiden godkendtevandhaner.dk. Andre typer af byggevarer med en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse kan man finde frem på ETA-Danmarks hjemmeside. Vandhaner og andre byggevarer, der fremover godkendes sundhedsmæssigt efter de nye regler, kan findes frem på godkendttildrikkevand.dk.

På Energistyrelsens hjemmeside findes mere information om godkendelsesordningen (GDV).

Kilde: www.byggevareinfo.dk