Det er dit ansvar, hvad enten du er producent, importør eller forhandler af et biocidprodukt, at sikre dig at produktet er lovligt. Man kan enten selv søge om godkendelse eller sikre sig at en anden virksomhed i værdikæden har fået produktet godkendt.

Man kan søge om godkendelse af enten et enkelt produkt eller en produktfamilie. Ved sidstnævnte vil det være nemmere at tilføje et nyt produkt senere hen. Dog kræves det at produkterne er nært beslægtet i anvendelse, aktivstoffer, sammensætning og få variationer i risikoniveauet og effektivitet.

Godkendelsesmodeller
Du kan benytte dig af forskellige godkendelsesmodeller:

 • National godkendelse i Danmark
  Er Danmark det eneste eller første marked, hvor produktet eller produktfamilien skal godkendes, så skal der udarbejdes en omfattende ansøgning til Miljøstyrelsen.
 • National godkendelse i Danmark ved gensidig anerkendelse parallelt og efterfølgende
  Er Danmark ikke ”første-land”, dvs. hvis et andet EU-land er valgt som første godkendelsesland, kan du nøjes med at udarbejde en minde omfattende ansøgning. Er produktet eller produktfamilien godkendt i et andet EU-land bruger Miljøstyrelsen denne godkendelse som grundlag for din produktgodkendelse. Hermed vil denne ansøgningsproces være mindre ressourcekrævende. Søges der om produktgodkendelse i flere EU-lande samtidig, vil disse lande sammen vurdere, hvorvidt produktet godkendes eller ej.
 • Er dit produkt identisk med et godkendt produkt på markedet?
  Kan du dokumentere at dit produkt er identisk med et godkendt produkt på markedet og at disse to produkter har samme fremstillingsmetode kan du benytte dig af modellen ”godkendelse af et identisk produkt”. Dog skal du stadig kunne fremvise et ”letter of access” til aktivstoffet under godkendelsesordningen for identiske produkter.
 • Mindre problematiske stoffer i dit produkt?
  Indeholder dit produkt kemiske stoffer, der i biocidforordningen er blevet kategoriseret som mindre problematiske, kan du anvende den forenklede godkendelsesprocedure. Læs mere på biocidinfo.dk. I ansøgning skal du kunne dokumentere for produktets effekt, fysiske-kemiske egenskaber og redegøre for metoder til analyse af aktivstoffet. Derudover må det ikke kræves at der anvendes beskyttelsesudstyr for at anvende produktet. Ansøgningen her skal leve op til biocidforordningens krav og det kan være vanskeligt at formulere. Lykkedes det at opnå en godkendelse, gælder denne dog i hele EU og man slipper derfor for at søge i flere lande.
 • Godkendelse af dit produkt eller produktfamilie i hele EU?
  Har du planer om at markedsføre dit produkt i hele EU, kan du ansøge om godkendelse i hele EU på en gang, såfremt anvendelsen er ensartet i alle landene.
  Når et EU-land har vurderet ansøgningen vil Kommissionen træffe en afgørelse og herefter skal det kun notificeres i de lande, som man vil markedsføre produktet i.
 • Godkendelse efter den danske overgangsordning
  Indeholder dit biocid-produkt aktivstoffer, der er under vurdering, skal produktet godkendes under gældende lovgivning – overgangsordningen. Det vil så være bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, der er gældende. I takt med at vurderingen af aktivstofferne er gennemført, vil denne godkendelsesmodel bortfalde. Det vil også sige at, er dit produkt godkendt efter denne model, skal dit produkt godkendes igen, når aktivstoffet er blevet vurderet.

 

Yderligere information
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: biocidinfo.dk eller kontakte deres help-desk på mst.dk/biocideshelpdesk. Du kan også læse mere på European Chemicals Agency (ECHA), https://echa.europa.eu/home, der er EU’s myndighed på området. Her kan du finde information om artikel 95-listen.

 

Kilde: Miljøstyrelsen