Pressemeddelelse

Global Competition Review fastholder bedømmelsen af Danmarks konkurrencemyndigheder til to og en halv stjerne.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

– Global Competition Review tegner et billede af de danske konkurrencemyndigheder, som jeg slet ikke kan genkende. Det er min klare vurdering, at vores arbejde er helt på højde med de bedste mindre lande i Europa. Og jeg er stolt over de resultater, vi skaber.

– Vi har i 2013 afsløret og overleveret det største antal konkurrencesager til politiet nogensinde, herunder flere kartelsager. Samtidig satte antal bødesager rekord. Konkurrencerådet afgjorde sidste år 11 sager, heraf to store sager om misbrug af dominerende stilling, og vi godkendte 41 fusioner.

– Modsat de fleste andre EU-lande kan vi ikke selv udstede bøder, men er afhængige af, at politiet forfølger vores sager strafferetligt. Det betyder, at de større alvorlige sager ofte er meget længe undervejs. Et andet centralt rammevilkår for os er, at vi har væsentligt færre ressourcer end vores søstermyndigheder i for eksempel Norge og Sverige.

Bedømmelsen fra GCR indeholder flere faktuelle fejl. Blandt andet synes GCR at have misforstået rollefordelingen mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Der nævnes frivillige tilsagn i sager, som er afsluttet med påbud eller uden tilsagn, og der henvises til sager fra 2011 og 2012, selv om det er en vurdering relateret til 2013.

Global Competition Reviews (GCR) bedømmelse bygger blandt andet på antal konkurrencesager og bøder. Og på anonyme interviews med advokater, journalister, økonomer, jurister og andre interessenter, der er i berøring med de danske konkurrencemyndigheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oversendte sidste år 12 konkurrencesager til SØIK med henblik på strafferetlig forfølgelse. Det er tre sager mere end i 2012 og det højeste antal nogensinde. Halvdelen af de oversendte sager vedrører karteller, som er den alvorligste overtrædelse af konkurrenceloven.

Global Competition Reviews bedømmelse vedrører de danske konkurrencemyndigheder. De institutionelle rammer i Danmark betyder, at det omfatter: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrencerådet og behandlingen af konkurrencesager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Global Competition Review er et internationalt medie, som skriver om konkurrencestof.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs afsnittet om Danmark fra Global Competition Review

Læs konkurrencesager i tal