Pressemeddelelse

Bendt Bendtsen og interessefællesskabet Grøn Logik præsenterede fornyeligt seks tiltag til et grønnere og mere energieffektivt Danmark. Hos Danske Byggecentre takker vi Bent Bendtsen og Grøn Logik for deres gode forslag og vedkender os, at der fortsat kan opnås CO2-besparelser ved at energieffektivisere den danske boligmasse.

Det ser dog ud som om, at Bendt Bendtsen og Grøn Logik har overset en ikke uvæsentlig del af byggesektorens samlede klimabelastning. Nemlig den indlejrede energi og klimabelastningen i byggematerialer. Indlejret energi er den energi, der er brugt til udvinding, produktion, transport, byggefasen, brugsperioden samt bortskaffelsen og en eventuel genanvendelse af byggematerialet.

”I dag er energiforbruget i nybyggerier så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund,” udtaler Adm. dir. Palle Thomsen.

Løsningen er livscyklusanalyser (LCA) samt totaløkonomi og levetidsomkostninger (LCC) på alt nybyggeri og større renoveringer. Det vil sikre en balanceret helhed i forhold til bygningernes belastning af miljøet (LCA) og den samlede økonomi (LCC).

Den indlejrede energi i byggematerialerne kan reduceres ved at fokusere på lang levetid og ved at tænke adskillelse ind i konstruktionen. Så har man mulighed for at genanvende dele af konstruktionen uden at ødelægge byggematerialerne. Dette vil også muliggøre en højere grad af genbrug, end den vi ser i dag.

Ifølge et forsigtigt bud fra Statens Byggeforskningsinstitut kan man på en rentabel måde reducere den indlejrede energi i byggematerialer med 20 %. Og med en styrket indsats på området bør det være muligt, at reducere det indlejrede energiforbrug i samme grad som man er lykkedes at reducere driftsenergiforbruget. Indlejret energi i byggematerialer bærer derfor et særligt stort klimapotentiale.

Brug for en politisk indsats
Klimapotentialet i at reducere indlejret energi i byggematerialer er ikke ny viden. Grunden til at vi i sektoren ikke er længere, skyldes den manglende politiske indsats. Vi har brug for at politikerne sætter nogle ambitiøse mål for byggesektoren og at det offentlige viser vejen, ved at stille stadig større krav til byggematerialer med mindre indlejret energi så ledes at hele branchen ikke blot jagter de billigste priser.

”Hos Danske Byggecentre mener vi, at en regulering af det tilladte energiindhold vil være uundgåelig på sigt. Så hvorfor ikke bare komme i gang og give industrien mulighed for at innovere sig frem til løsninger, hvor vi sammen kan reducere byggebranchens klimaaftryk og imødekomme regeringens ambitiøse klimamål.” Siger Adm. dir. Palle Thomsen

Hos Danske Byggencentre foreslår vi derfor følgende tidsplan for byggesektoren:

I 2020 skal forslaget ”Frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet” implementeres på frivillig basis.

I 2022 skal der indføres krav i bygningsreglementet til en bæredygtighedsklasse med grænseværdier for bygningens klimaaftryk.

I 2025 skal kravene til bæredygtige bygninger skærpes herunder også grænseværdien til bygningens klimaaftryk.

Byggesektoren står for ca 40% af CO2-udledningen og branchen er umulig at komme udenom, hvis en samlet CO2-reduktion 70% skal imødekommes. Derfor opfordrer vi regeringen til, at imødekomme den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet i 2020 og gøre det obligatorisk i 2022

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk