Efter 2½ år i PEFC Danmarks bestyrelse takker Martin Briand Petersen af efter et jobskifte. Det bliver Michael Glud, som igen skal repræsentere HedeDanmark. Michael er forstkandidat fra 1988 og har mere end 30 års erhvervserfaring i branchen.

”At Michael træder tilbage i bestyrelsen efter et par års pause, har en stor betydning for den fremtidige udvikling af PEFC Danmark. Michaels store erfaring med dansk skovbrug, vil have stor indflydelse på det fortsatte arbejde mod en mere bæredygtig drift af skoven. Det er en kvalificeret mand, vi har fået tilbage, og det er vi glade for.” – Palle Thomsen, formand for PEFC Danmark.

En kender af skoven
Med over tre årtiers erfaring at trække på, er der ingen tvivl om at Michael Glud kender træets og de danske skoves potentiale. Derudover er Michael til daglig ansvarlig for HedeDanmarks PEFC gruppecertificering, som omfatter mere end 100 skovejendomme med et skovareal på ca. 49.000 ha. Med de mange års erfaring og med hænderne dybt begravet i arbejdet med PEFC i dagligdagen, er der for Michael ingen tvivl. PEFC spiller en vigtig rolle, og det vil fortsat være en vigtig del for fremtiden.

”PEFC er utrolig vigtigt for hele vores grønne omstilling. Da træ er et af de eneste reproducerbare alternativer til en lang række ressourceforbrugende, energislugende og forurenende materialer (plastik, stål, beton, tegl), er det nødvendigt at skovejerne kan få en objektiv dokumentation på, at skovene forvaltes bæredygtigt, så vi også har træ til rådighed i fremtiden.” 

Således forklarer Michael én af nutidens nok mest relevante potentialer ved træ, og et af de vigtigste elementer ved PEFC-systemet. Fordi vi ønsker at benytte mere træ, skal vi kunne dokumentere at skovene, hvor træet kommer fra, drives bæredygtigt.

”Ved at skovejerne igennem PEFC kan få en objektiv dokumentation på at skoven er forvaltet bæredygtigt, kan vi sikre at forbrugerne i sidste ende kan bruge træet med ro i sindet, fordi træet kommer fra bæredygtigt skovbrug” siger Michael Glud og fortsætter.

”Hos HedeDanmark betragter vi PEFC som et fælles markedsføringsorgan for branchen. PEFC dokumenterer træets fantastiske egenskaber og bæredygtige potentiale, og PEFC vil i fremtiden sikre bedre afsætningsmuligheder for certificerede virksomheder”.

Fremtidens arbejde i bestyrelsen
Martin Briand Petersen stoppede sidste år i HedeDanmark for at tage del i en nystartet virksomhed Cresco Capital Services A/S, hvor han er ansat som COO. Cresco Capital Services er et specialiseret kapitalforvaltningsfirma, der arbejder med bæredygtige og rentable investeringer i skovbrug og jord i Storbritannien, Irland og Baltikum. PEFC og bæredygtig forvaltning af skov fylder derfor fortsat meget i dagligdagen, og derfor har Martin klare forhåbninger til hvordan PEFC-systemet udvikler sig.

”I vores daglige fokus i Cresco tydeliggøres det igen og igen, hvor afgørende en ressource skove og træ er i vores globale klimaudfordring og den grønne omstilling. En konstant formidling af dette budskab er afgørende og her er PEFC er et vigtigt instrument. Muligheden for at dokumentere en bæredygtig forvaltning og dermed et bæredygtigt produkt bør være ”en selvfølgelighed” at praktisere både for skovejere og virksomheder i Danmark og resten af verden. Det er bestyrelsens opgave på tværs af faglige kompetencer at gøre PEFC certificering troværdig, økonomisk og praktisk muligt for alle” siger han.

Ifølge Martin Briand Petersen har PEFC systemet i Danmark nået et niveau, hvor det har en logisk opbygning, der også sikrer, at dokumentationen er objektiv. Derudover er processen praksisnær og indholdet er noget en skovejer kan forholde sig direkte til. Men det er nødvendigt fortsat at udvikle systemet, så en PEFC-certificering bliver muligt for alle, som har behov for at dokumentere, at skovressourcen forvaltes bæredygtigt. Martins forhåbninger bygger på fire enkle principper: ” Det skal være enkelt, praktisk og billigt, så alle vil være med og vigtigst af alt skal det være troværdigt, så alle anerkender ordningen” forklarer han.

Martin Briand Petersen takker bestyrelsen for godt samarbejde og for den indsigt, som samarbejdet har givet ham i dansk skovbrug.

”Hvert bestyrelsesmedlem har deres eget perspektiv på dansk skovbrug ud fra personlig baggrund og erhverv. Dette har gjort samarbejdet om udviklingen af PEFC særdeles interessant og berigende.”

”På vegne af hele bestyrelsen vil jeg gerne takke Martin for hans arbejde i PEFC Danmarks bestyrelse. PEFC Danmark har de seneste to år haft en fantastisk fremgang, og det har været en fornøjelse at have Martin medvedbordet.” – Palle Thomsen, Bestyrelsesformand i PEFC Danmark.