Fra d. 1. juni 2017 har bygningsreglementet præciseret, at der er krav om at funktionsafprøve nye tekniske installationer før ibrugtagning. Formålet er at afprøve, at belysnings-, varme- og køle- og ventilationsanlæg fungerer efter hensigten og for elevatorer at teste deres energiforbrug. Hidtil er kravet om funktionsafprøvning alene fremgået af de standarder, som bygningsreglementet henviser til. Men fordi de tekniske installationer bliver vigtigere og vigtigere for et byggeris funktionalitet, har Trafik-, Bygge- og Boligministeriet besluttet, at det er nødvendigt at præcisere kravet om funktionsafprøvning direkte i selve bygningsreglementet.

Læs hele ændringsbekendtgørelsen til BR15 her.