Få en kort introduktion til funktionsafprøvning af varmeanlæg og mekaniske ventilationsanlæg. Det er lovpligtigt at funktionsafprøve nyinstallerede anlæg før ibrugtagning.

Se film her.

Etageejendomme – funktionsafprøvning
Her får du en kort intro til funktionsafprøvning af varmeanlæg og ventilationsanlæg i etageejendomme.

Se film her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger