Fristen for at registrere kandidatlistestoffer i SCIP-databasen er 5. januar 2021. Derfor er det vigtigt at tage aktion nu og registrere kandidatlistestoffer i SCIP-databasen inden fristen d. 5. januar 2021.

Leverandørerne er ansvarlige for alt, hvad deres vare indeholder, men byggecentrene skal have oplysningerne i en leverandørerklæring. Problematisk kemi kan gemme sig i selv den mindste pakning eller gummibelægning. Pr. 5. januar 2021 er leverandøren ansvarlig for at registrere brugen af kemiske stoffer fra EU’s såkaldte kandidatliste, uanset hvor i varen den gemmer sig.

Den problematiske kemi skal registreres i SCIP-databasen, hvis indholdet af et eller flere kandidatlistestoffer overstiger 0,1 vægt% for hvert enkelt stof. SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Iflg. EU’s kemikalieforordning REACH skal leverandører og byggecentre oplyse, om deres solgte produkter indeholder særligt problematisk kemikalier, også kaldet SVHC kemikalier (Substances of Very High Concern). EU’s Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer løbende listen med nye stoffer. I november 2020 var der 209 stoffer på kandidatlisten. Se ECHA listen her.

Sælger man som byggecenter en artikel, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal man have oplysningerne i en leverandørerklæring og informere sine kunder om det og om nødvendigt også vejlede om sikker brug. Det gælder, uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU.

REACH definerer en artikel, som en genstand der under fremstillingen, har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler, f.eks. tøj, sko, elektronik, køkkengrej, cykler og cykellåse, lyskæder og diverse emballager. Man kan finde eksempler på kandidatliste stoffer i forskellige typer af materialer her.

Vejledning om hvordan man registrere i SCIP-databasen, kan findes på miljøstyrelsens hjemmeside eller her.

Hvis man leverer til professionelle brugere:

  •  Skal de have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering

Hvis en forbruger spørger, om der er kandidatlistestoffer i en artikel:

  • Skal man kunne svare forbrugeren inden 45 dage

Informationspligten gælder for hver enkelt del i en sammensat artikel. Det kan f.eks. være en cykel, hvor de enkelte dele i sig selv er artikler. Her har både forbrugere og professionelle brugere ret til at få oplyst, om der er kandidatlistestoffer i de enkelte dele, f.eks. i håndtaget.

Informationsflow i hele leverandørkæden
Både leverandører, indkøbere og forhandlere skal bidrage til et effektivt informationsflow gennem hele leverandørkæden fra producenten eller importøren af en artikel og hele vejen ud til slutbrugeren. Så derfor er det vigtigt, at byggecentrene har den information, de skal bruge for at overholde informationspligten. Opdager man som byggecenter, at informationen mangler, så beder vi jer rykke den pågældende leverandør, så man kan overholde sin informationspligt. Man kan finde et eksempel på instruks til butikspersonale og en skabelon til leverandørerklæring her.

Man skal som byggecenter sørge for, at ens leverandører indlægger leverandørerklæringer i ByggeBasen under REACH – Artikler. Så man som byggecenter og byggemarked kan finde informationen og videregive den til professionelle kunder og forbrugere.

OBS:
Har en leverandør IKKE kandidatliste stoffer i sine produkter, skal der IKKE lægges noget dokument under REACH – Artikler!

Heller ikke et skriv om, at der ikke er denne typer stoffer i hans produkter. Her skal udelukkende fremgå de varer, der indeholder mere end 0,1% kandidatlistestoffer – og de skal registreres i SCIP-databasen, og en leverandørerklæring (vedlægges) skal lægges i ByggeBasen under REACH-Artikler. På sigt er det dog vigtigt, at byggecentrene kan se, at leverandørerne har taget stilling til kandidatlistestoffer i deres produkter. ByggeBasen arbejder derfor lige nu på en løsning, hvor leverandøren blot kan angive et ”nej”. Løsningen forventes klar primo januar 2021.