Det Internationale Energiagentur (IEA) udgiver hvert år analysen World Energy Outlook. Igen i år er klima og omstilling af det det globale energisystem omdrejningspunkter. Analysen peger blandet andet på behovet for fleksibilitet i energisystemet og potentialet i en tæt integration af el- og varmesektoren. I den forbindelse får den danske model nogle pæne ord med på vejen, og det glæder energi-, forsynings og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt.

Et fleksibelt energisystem har været på dagsorden længe i Danmark, og vi har mange års gode erfaringer med vedvarende energi i flere sektorer via integration af el- og varmesektoren. Og med den brede PSO-aftale, som vi fik landet, har vi nu samtidig fået en løsning, hvor den samlede elregning bliver lavere, hvilket vil medføre et større incitament til at anvende grøn energi. Det bekræfter, at vi i Danmark er gode til at være på forkant med udviklingen, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Et af hovedpunkterne i den danske lancering af World Energy Outlook er netop, at andre lande kan lade sig inspirere af Danmarks erfaringer. Ikke alene i forhold til integration af energiformer, men også i forhold til den generelle mulighed for at sænke udgifterne for privatpersoner og virksomheder, så den grønne omstilling i højere grad også bliver til gavn for vækst og beskæftigelse.

Prisfald på vedvarende energiteknologier
Et andet område som World Energy Outlook peger på er tendensen til fortsatte prisfald på vedvarende energiteknologier. Denne tendens er i sidste uge blevet bekræftet af det historiske bud på havmølleparken Kriegers Flak, som har overgået forventningerne om prisfald på teknologiudviklingen fra både IEA og Energistyrelsen.

Vindkraft bliver mere og mere konkurrencedygtig, og vi er på vej mod mere markedsbaserede løsninger. Herhjemme er den nye Kriegers Flak-sensation med en pris på bare 37,2 øre/kWh for 600 MW havvind et godt eksempel på dette, siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Vigtigt samarbejde med de store vækstøkonomier
Årets WEO understreger fordelene ved energisamarbejde på tværs af grænser og roser det nordiske el-system med stærke el-forbindelser til nabolandene. Analysen sætter også fokus på den tiltagende transformation af globale energisystemer. IEA fremhæver, at det er særligt centralt at sikre omstillingen i de store vækstøkonomier for at imødekomme målsætningerne i Parisaftalen. Blandt andet er det afgørende med konkrete omkostningseffektive løsninger, som Danmark har stor erfaring med at levere fra konkurrencedygtige virksomheder inden for energieffektivitet og vedvarende energi.

IEA’s nyhed om World Energy Outlook 2016 kan ses på IEA’s web site

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet