PEFC-certificeret bæredygtigt træ vil i fremtidens byggeri imødekomme den globale målsætning om at mindske udledningen af drivhusgasser samt være en metode til lagring af CO2 fra atmosfæren.

Byg med PEFC-certificeret træ
Produkter og processer i alle led og brancher tænker bæredygtigt i dag. Det er fremtiden for virksomhederne at tænke bæredygtigt. Vigtigt er dokumentationen for bæredygtighed, en dokumentation som forbrugeren efterspørger og som er et stigende krav i offentligt udbudsmateriale. PEFC er et internationalt anerkendt mærke – en garanti for bæredygtigt træ. PEFC er et system, som virksomheder bruger til at spore træet tilbage til bæredygtige skove. Skove som er PEFC-certificeret, drives bæredygtigt, med respekt for dyre- og planteliv og for de mennesker, som lever af skoven. Træets vej videre gennem produktionskæden kontrolleres af uafhængige certificeringsfirmaer, der er både uafhængige af skovejere, producenterne, indkøbere og PEFC. Det giver et troværdigt system og mærke til forbrugeren!

PEFC arbejder for at øge bæredygtigt skovbrug i hele verden – både små og store skovejere. Bæredygtighed skal være for alle. Med de mange mindre familieskovbrug og skovejere vi har i Skandinavien er PEFC, som de eneste, med til at sikre at alle har mulighed for at tænke bæredygtigt. Bæredygtigt træ har en række globale-, sociale- og økonomiske fordele, som er med til at sikre en mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtigt træ i byggebranchen
Bæredygtigt træ i byggeriet kan have en række positive indvirkninger på den globale målsætning om at mindske den globale opvarmning. Bæredygtigt træ kan med fordel benyttes i fremtidens byggeri. Træ optager CO2 fra atmosfæren og træ, der nedbrydes naturligt eller forbrændes vil frigive den samme mængde CO2. Brugen af træ i byggeriet vil derimod fungere som en form for CO2-lager og i mange år i fremtiden være en del af et bæredygtigt byggeri. En betydelig del af CO2-gevinsten, ved at bygge med bæredygtigt træ, opnås gennem substitutions-gevinsten. Et faldende forbrug af beton og stål vil føre til mindre energiforbrug og udledning under produktion. Forskning fra Yale University viser at brug af træ, som erstatning for stål og beton, vil have en potentiel besparelse af den globale CO2 udledning på 31% samt op til 19% af brugen af fossile brændstoffer på globalt plan.

Kan efterspørgslen på bæredygtig træ følge med?
I Danmark er der, ligesom i resten af Europa, en stigning af skovarealet hvert år. I Danmark vækster skovarealet med ca. 3.000 hektar årligt. Hvor der kun fældes ca. halvdelen af tilvæksten. I den øvrige verden er der endnu mere uudnyttede ressourcer, som vil kunne bidrage til mere bæredygtigt byggeri i fremtiden. Det er vigtigt at huske på, at træ er et fornyeligt materiale, hvis produktion kan opretholdes i det uendelige, hvis der fastholdes en balance – som i de PEFC-certificerede skove.

Udover at benytte PEFC-certificeret træ i bæredygtige sammenhænge, som byggeriet, så vil PEFC gerne åbne øjnene op for brugen af træ i et større perspektiv, således at træ bruges som lagring af CO2 og kan udnyttes i længere tid. Det handler ikke blot om oprindelsen eller bortskaffelsen, men altså også genanvendelsen af træ. PEFC systemet indeholder allerede muligheder for at anvende genbrugsmateriale og biprodukter i produkter. Og herved også udnytte træet på nye måder. På den måde kan træ få et nyt liv.

Brugen af det bæredygtige træ vil i fremtiden have en meget længere levetid, end vi ser i dag. Både som en form for CO2-lager i fremtidens byggeri, men også som en del af genanvendelsessystemer, som giver træet et næsten uendeligt liv.

5 fordele ved bæredygtigt træ

  • Beskytter verdensskove og dets dyre- og planteliv
  • Stiller krav til de ansattes fundamentale rettigheder
  • Øger markedsadgange
  • Forbedre CSR-profilen og CO2 regnskabet
  • Let tilgængeligt på markedet og økonomisk rentabelt

Kilde: PEFC