Pressemeddelelse

Penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervslivet er steget med knap 2 % det seneste år. Det viser den seneste udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Det går bedre med at finansiere udviklingen af virksomheden. Det oplever både små og store virksomheder landet over. Store virksomheder oplever dog fortsat finansieringssituationen bedre end små virksomheder.

– Jeg er glad for, at udlånet til de danske virksomheder over det seneste år er gået i den rigtige retning. Vi må imidlertid ikke glemme, at der er virksomheder med gode projekter, der har svært ved at opnå finansiering i penge- og realkreditinstitutterne. Det gælder især de mindre virksomheder og de nye virksomheder, der endnu ikke har nået at opbygge en solid forretning, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Som noget nyt ser redegørelsen på, om virksomhedernes mulighed for at opnå lån er bedre i byerne end på landet. De nye analyser viser, at der ikke er forskel på virksomhedernes vilkår, men derimod er der en stærk sammenhæng mellem overskudsgrad i virksomheden og bevilgede lån, uanset hvor i landet virksomheden ligger. De virksomheder, som får helt eller delvist afslag på lån, har således en betydeligt lavere overskudsgrad end de virksomheder, som opnår lån, i såvel by- som landkommuner.

– Jeg er glad for, at sunde virksomheder i alle dele af landet kan få finansiering. Det er en væsentlig forudsætning for at skabe vækst i hele Danmark, at virksomhederne har adgang til den nødvendige finansiering, siger Troels Lund Poulsen.

Se Udlånsredegørelse for 2. halvår 2014 her.

Kontaktperson: Martin Hein, tlf.: 91 39 94 55.