Fra CPD til CPR

Selvom CPR bygger på det samme fundament af harmoniserede standarder som CPD og ikke i dagligdagen betyder de store ændringer, så er der alligevel en del ændringer, som du skal være opmærksom på. Overgangen fra direktiv til forordning betyder, at forordningen bliver gældende som lov i alle EU-lande, mens direktivet skulle implementeres via national lovgivning, og derfor har der hidtil ikke været en ensartet tilgang til CE-mærkning og markedsføring af byggevarer i EU.

Hvad er CPR forordningen?

Overgangen vil for nogle ændringer ske løbende, efterhånden som de harmoniserede standarder revideres, men der er alligevel ting, der skal bringes på plads rimelig hurtigt.

  • Ydeevnedeklaration – DoP – 1. juli 2013
  • CE-mærkning på byggevaren (hvis muligt) – 1. juli 2013
  • Elektronisk levering af DoP – 1. juli 2013
  • Brugsanvisning/monteringsvejledning skal følge med – 1. juli 2013
  • Sikkerhedsdatablad (REACH) leveres med DoP – 1. juli 2013
  • Aktørers forpligtelser skærpes – 1. juli 2013
  • Produktkontaktpunkter i alle lande – 1. juli 2013
  • Revision af Anneks ZA i standarder – Løbende
  • Bæredygtighed – Løbende

Det nye 7. væsentlige krav om ”bæredygtighed” bliver først et krav, når de harmoniserede standarder, på bestilling fra EU-kommissionen, bliver revideret. Alle de harmoniserede standarder skal revideres og som minimum, skal der ske en ændring af Anneks ZA, både i henhold til den nye terminologi i CPR og især CE-mærkning og ydeevnedeklarationen skal beskrives i de enkelte standarder.

Bæredygtighed, indebærer at bygninger og anlæg skal konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde og navnligt sikre:

– genanvendelse eller genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter
nedrivning
– bygværkers holdbarhed
– anvendelse af miljøkompatible råmaterialer og sekundære materialer i bygværkerne.

Indtil denne revision er på plads, er det vigtigt at følge de regler, der er i CPR.

I forlængelse af CPR foretages, der markedskontrol af byggevarer, som skal leve op til en europæisk harmoniseret standard.

Menuen i højre side giver et overblik over, hvilke lovkrav man som distributør eller importør skal forholde sig til i fht. CPR.