GDV-ordningen skal moderniseres. Danske Byggecentre vil gerne høre dine synspunkter i denne sag.

Trafik- og Byggestyrelsen har sendt et forslag til ny bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand i høring. Styrelsen vil gerne modernisere reglerne. I forslaget til ny bekendtgørelse lægges der op, at GDV-byggevarer lovligt kan sælges i Danmark, hvis de opfylder en af tre betingelser.

  • De kan være godkendt af det danske godkendelsessekretariat (GDV-ordningen).
  • De kan være certificeret i Tyskland efter den i Tyskland gældende ordning.
  • De kan være mærket efter den frivillige ordning for certificering af denne type produkter i Sverige.

Danske Byggecentre hilser det nye forslag velkomment. Vi er principielt tilhængere af, at man helt afskaffer specifikke danske ordninger på dette område. Med det nye forslag lægges der op til, at produkter der er certificeret i Tyskland, eller mærket i Sverige, lovligt kan sælges i Danmark – det betragter vi som et fremskridt.

Høringen løber frem til 21. juni 2016. Synspunkter og bemærkninger fra medlemsvirksomheder er meget velkomne – kontakt foreningskonsulent Bjarne Bonné på mail bbo@bdb.dk eller telefon 41 72 83 41. Så vil vi sammenfatte det hele i et høringssvar fra branchen, som vi vil sende til Trafik- og Byggestyrelsen.

I øvrigt har styrelsen netop forlænget gyldigheden af eksisterende VA-godkendelser med yderligere 13 måneder, således at godkendelser, der er udstedt før 1. april 2013 – og som var gyldige pr. 1. april 2013 – vil kunne markedsføres og sælges indtil 1. juli 2017.

Udkast til bekendtgørelse kan hentes her.