Regeringen har stillet forslag om ændring af konkurrenceloven. Forslaget er en følge af, at Danmark implementerer et direktiv fra EU, som har til formål at styrke de nationale konkurrencemyndigheder i hele Europa.

Regeringen har fremsat et lovforslag, som vil give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at efterforske eventuelle overtrædelser af konkurrenceloven. Forslaget præciserer desuden styrelsens uafhængighed på konkurrenceområdet.

Forslaget vil også indføre et nyt civilt bødesystem til erstatning for det sædvanlige strafferetlige system i konkurrencesager. Det vil fortsat være domstolene, som pålægger bøderne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bistået Erhvervsministeriet med det lovforberedende arbejde og deltaget i en tværministeriel arbejdsgruppe med Erhvervsministeriet og Justitsministeriet. Lovforslaget har været i en bred offentlig høring, og de mange høringssvar har efterfølgende givet anledning til en række justeringer i lovforslaget.

Læs lovforslag om ændring af konkurrenceloven og straffeloven her.

For yderligere information kontakt:
Kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen