Pressemeddelese

Hos Danske Byggecentre har vi kæmpet for at få indført et håndværkerfradrag, og bidraget til at Boligjobordningen blev oprettet. Derfor ser vi meget positivt på Skatteminister Karsten Lauritzens nylige udtalelser om, at politiske forhandlinger om at forbedre Boligjobordningen er lige på trapperne, hvor der samtidig er snak om at gøre ordningen mere fleksibel.

Som ordningen er i dag, kan man fradrage 12.200 kr. til grønne håndværksydelser og 6.100 kr. til serviceudgifter som f.eks. rengøring. Det er rigtig positivt, at der nu er snak om en mere fleksibel ordning, hvor man kan sammenlægge beløbene, så man som borger selv kan vælge, om man vil bruge hele fradraget på håndværksydelser eller serviceydelser.

– Et mere generøst håndværkerfradrag vil i højere grad give et økonomisk incitament til danskerne om at udføre grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere deres hjem. Vi ved samtidig fra undersøgelser, at håndværkerfradraget er et af de bedste midler til at nedbringe sort arbejde, så forhandlingerne kan kun gå for langsomt, og vi ser frem til at se, hvad det ender ud med, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

– Vi ser også gerne, at man kigger mod Sverige, hvor man kan få fradrag til mere generelle håndværksydelser ud over grønne tiltag, som den danske model er bygget op omkring i dag. Det vil i endnu højere grad være med til at nedbringe sort arbejde, og det vil være med til at give hele Danmarks boligbestand et generelt løft. Det er noget vi håber partierne vil bringe med til forhandlingsbordet, siger Palle Thomsen.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk