Erhvervsstyrelsen har offentliggjort mere læsevenlige versioner af regionalfonds- og socialfondsprogrammet, hvor fokus er på aktiviteter og effektkæder.

De nye, læsevenlige programtekster er primært rettet mod potentielle ansøgere, sagsbehandlere og andre, der vil skabe sig et overblik over strukturfondsmulighederne i perioden 2014-2020. For at højne brugervenligheden har de nye versioner fået tilføjet indholdsfortegnelse, stikordsregister og links til diverse relevante dokumenter, herunder støtteberettigelsesreglerne.

De forkortede udgaver af programteksterne er tilgængelige i bladreformat (epaper) og som pdf:

Forkortede strukturfondsprogrammer 2014-2020
Regionalfondsprogrammet “Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder”:

Socialfondsprogrammet “Vækst via uddannelse og iværksætteri”:

 

Kilde: Erhvervstyrelsen