Blandt EU’s 28 medlemslande er der store forskelle på andelen af beskæftigede i alderen 15-64 år, der arbejder på deltid. Nederlandene har med 50% klart den højeste andel, men Danmark har med 25% også en væsentlig højere andel end EU’s gennemsnit, som er på 20%. I Bulgarien arbejder kun 2% på deltid, som dermed er den laveste deltidsandel i EU. Det viser de seneste tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse Labour Force Survey.

Mest deltidsarbejde i EU-lande med høje beskæftigelsesfrekvenser
EU-lande med høje andele af beskæftigede, der arbejder på deltid, er oftest karakteriserede ved at have høje beskæftigelsesfrekvenser. Beskæftigelsesfrekvensen beregnes ved at sætte antallet af beskæftigede personer inden for en given aldersgruppe i forhold til antallet af personer i befolkningen inden for samme aldersgruppe.

Nederlandene, som med 50% har EU’s højeste andel af deltidsbeskæftigede i alderen 15-64 år, har EU’s næsthøjeste beskæftigelsesfrekvens, som er på 74%. Danmark har ligeledes en beskæftigelsesfrekvens på 74% og ligger da også på femtepladsen med andel af deltidsbeskæftigede på 25%.

EU’s næsthøjeste andel af deltidsbeskæftigede har Østrig med 28%, mens beskæftigelsesfrekvensen udgør 71%. For Tysklands vedkommende udgør andelen af deltidsbeskæftigede 27%, mens beskæftigelsesfrekvensen er 74%.

I Nederlandene har tre ud af fire kvinder deltidsarbejde
I samtlige EU-lande arbejder kvinderne langt oftere på deltid end mændene. Nederlandene har for begge køns vedkommende EU’s højeste deltidsandele, idet 77% af kvinderne og 27% af mændene har deltidsarbejde.

Østrig og Tyskland har med 47% den næsthøjeste andel af deltidsbeskæftigede kvinder. For mændenes vedkommende har Danmark den næsthøjeste placering, idet 16% arbejder på deltid.

Kilde: Danmarks Statistik